Luke.fi- ja stat.luke.fi-sivustot ovat uudistuneet. Lue lisää
Siirry pääsisältöön

Muu yritystoiminta yleisintä Lapin ja Uudenmaan maatiloilla

Uutinen
|
12.5.2022

Vuonna 2020 noin kolmannes maatiloista harjoitti muuta yritystoimintaa maa- ja puutarhatalouden ohella. Yleisimmin muuta yritystoimintaa harjoittivat tilat, joiden päätuotantosuunta oli muu laidunkarja eli lammas-, vuohi- ja hevostalous.  Yleisintä muun yritystoiminnan harjoittaminen maa- ja puutarhatalouden ohella oli Uudenmaan ja Lapin ELY-keskusten alueilla.

Vuonna 2020 muuta yritystoimintaa harjoitti noin 14 500 maatalous- ja puutarhayritystä. Muuta yritystoimintaa harjoittavien tilojen määrä on lisääntynyt noin 300 tilalla vuodesta 2016, jolloin asiaa tilastoitiin edellisen kerran. Muuta yritystoimintaa harjoittavien tilojen suhteellinen osuus on lisääntynyt kolmella prosenttiyksiköllä ja oli nyt 32 prosenttia.

Kuva: Erkki Oksanen

Alueelliset erot isoja

Yleisintä muun yritystoiminnan harjoittaminen oli Lapin ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilla. Molemmissa lähes 40 prosenttia tiloista harjoitti sitä. Myös Kainuussa muuta yritystoimintaa harjoitettiin lähes yhtä paljon. Vähiten muuta yritystoimintaa harjoitettiin Etelä-Pohjanmaalla, jossa neljännes tiloista harjoitti muuta yritystoimintaa. Yleisimmin tilat tekivät maataloustöitä muille tiloille.

Sika- ja lypsykarjatiloilla muu yritystoiminta harvinaisempaa

Sikatiloista alle 20 prosenttia harjoitti muuta yritystoimintaa ja lypsykarjatiloista vähän yli 20 prosenttia. Tiloista, joiden päätuotantosuunta oli muu laidunkarja eli lammas-, vuohi- ja hevostalous, noin 45 prosenttia harjoitti muuta yritystoimintaa. Sekatiloista, eli maatiloista, joilla ei ollut yhtä selkeää tuotantosuuntaa ja päätuotantosuuntana naudanlihan tuotantoa harjoittavista tiloista lähes 40 prosenttia harjoitti muuta yritystoimintaa.

– Luultavasti sika- ja lypsykarjatalous työllistävät niin paljon, että tiloilla ei ole mahdollisuutta muun yritystoiminnan harjoittamiseen, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) yliaktuaari Jaana Kyyrä.

Maatalouslaskenta 2020 keräsi tietoa maa- ja puutarhatalouden muusta yritystoiminnasta

Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyn yhteydessä vajaalta 13 000 tilalta kysyttiin tilaan liittyvän muun yritystoiminnan harjoittamisesta. Tiedonkeruu päättyi huhtikuussa 2021. Kaiken kaikkiaan Maatalouslaskenta 2020 -kyselyyn vastasi lähes 90 prosenttia Suomen 45 630 maatalous- ja puutarhayrityksestä. Maa- ja puutarhatalouden muusta yritystoiminnasta julkaistiin ennakolliset tulokset lokakuussa 2021. Nyt julkaistavat tulokset ovat lopullisia. Maatalouslaskennasta on julkaistu yhteensä viisi ennakollista tilastoa, ja lopulliset tulokset julkaistaan kevään ja kesän 2022 aikana.