Luke.fi- ja stat.luke.fi-sivustot ovat uudistuneet. Lue lisää
Siirry pääsisältöön

Maatalouslaskenta 2020: Maatalous- ja puutarhayritysten muu yritystoiminta 2020

Julkaistu 12.5.2022

Vuonna 2020 noin 14 500 maatilalla harjoitettiin muuta yritystoimintaa maa- ja puutarhatalouden ohella. Yleisin muun yritystoiminnan muoto on maataloustyön tekeminen tilan ulkopuolisille, ja sitä harjoitti 6 600 tilaa. Maa- ja puutarhatalouden muulla yritystoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa hyödynnetään tilan koneita, rakennuksia, aluetta tai tuotteita. Tilan oman metsän hoito ei sisälly muuhun yritystoimintaan.

  • Noin 14 500 tilaa harjoitti muuta yritystoimintaa maa- ja puutarhatalouden ohessa vuonna 2020.

  • Muuta yritystoimintaa harjoittavien tilojen määrä on lisääntynyt noin 300 tilalla vuodesta 2016.

  • Muuta yritystoimintaa harjoittavien tilojen osuus kaikista tiloista oli 32 prosenttia.

  • Monialaisten tilojen osuus on lisääntynyt kolme prosenttia vuodesta 2016.

  • Yleisin muun yritystoiminnan muoto oli tehdä maataloustyötä tilan ulkopuolisille, jota harjoitti noin 6 600 tilaa.

  • Muun yritystoiminnan parissa työskenteli noin 20 500 henkilöä.

  • Muun yritystoiminnan liikevaihto oli yleisimmin alle 10 % tilan kokonaisliikevaihdosta.

  • Yleisintä muu yritystoiminta oli tiloilla, joiden päätuotantosuunta oli laidunkarja eli lammas- vuohi ja hevostalous.

  • Yleisintä muun yritystoiminnan harjoittaminen maa- ja puutarhatalouden rinnalla oli Uudenmaan ja Lapin ELY-keskusten alueilla.

Allow functional cookies to show the embedded graph.