Siirry pääsisältöön

Maatalouden kannattavuus heikkenee

Uutinen
|
8.9.2021

Luonnonvarakeskus (Luke) ennustaa, että heikoksi jäävä sato, kustannusten nousu ja alhaiset kotieläintalouden tuottajahinnat heikentävät maa- ja puutarhatalouden kannattavuutta tänä vuonna.

Yrittäjätulosta viidennes pois

Yritysten keskimääräinen yrittäjätulo on 16 200 euroa. Kannattavuuskerroin on 0,38, eli yrittäjätulo kattaa 38 prosenttia yrittäjäperheen oman työn palkkatavoitteesta ja oman pääoman korkotuottotavoitteesta. Maatalousyrittäjän tuntipalkka jää 6,2 euroon ja oman pääoman korkotuotto 1,4 prosenttiin.

Keskimääräinen kokonaispääoman tuottoprosentti jää -1,7 prosenttiin, eli yritykset eivät tuota korkoa niihin sijoitetulle pääomalle.

Heikko sato syö kasvinviljelyn kannattavuutta

Luken tuoreimman satoarvion mukaan viljasato jää 17 prosenttia pienemmäksi kuin vuonna 2020.

– Satotulos näkyykin viljatilojen kannattavuuskertoimen putoamisena lähelle nollaa. Lopullinen tulos tosin riippuu paljon viljojen tuottajahintojen kehityksestä. Muiden kasvinviljelytilojen kannattavuus pysyy lähes ennallaan, toteaa tutkija Jukka Tauriainen Lukesta.

Kotieläintuotannon kannattavuus kustannuspaineissa

Ennusteen mukaan maitotilojen kannattavuuskerroin alenee 0,61:stä 0,52:een. Tulosta heikentää erityisesti tuotantopanosten kallistuminen. Tämän syksyn korkeammat viljanhinnat näkyvät kotieläintilojen tuloksessa syksyn lisäksi vielä seuraavanakin vuotena. Muilla nautakarjatiloilla kustannusten kannattavuusvaikutus on maltillisempi kuin maitotiloilla.

Sikatilojen kannattavuuskerroin putoaa 0,60:een, ja kannattavimman tuotantosuunnan, siipikarjatalouden, 1,21:een. Siipikarjatalouden kannattavuusennuste on pienen otoksen vuoksi muita tuotantosuuntia epävarmempi. Lisäksi siipikarjatilojen yrittäjätulo on tuotannon laajuuteen verrattuna pieni. Tämä heikentää ennusteen osuvuutta, sillä pienet tuotteiden tai tuotantopanosten hintamuutokset heijastuvat moninkertaisina yrittäjätuloon ja kannattavuuteen.

Ennusteet Taloustohtorissa

Vuoden 2021 ennustetulokset ovat nähtävissä Luken Taloustohtori-verkkosivuston maa- ja puutarhatalous-verkkopalvelussa: www.luke.fi/taloustohtori/maatalousLisätietoa ennustejärjestelmästä ja laskentaoletuksista.