Siirry pääsisältöön

Eläinten hyvinvointikeskus osaksi Luonnonvarakeskusta

Uutinen
|
20.12.2016

Eläinten hyvinvointikeskus siirtyy osaksi Luonnonvarakeskusta (Luke) 1.1.2017 alkaen. Hyvinvointikeskus jatkaa toimintaansa eläinten hyvinvoinnin tilaa ja kehitystä koskevan tiedon kokoajana ja välittäjänä. Siirrolla vahvistetaan eläinten hyvinvointiin liittyvää asiantuntemusta ja monialaista tutkimusta sekä eri toimijoiden yhteistyötä.

Eläinten hyvinvointikeskus on toiminut vuodesta 2009 lähtien maa- ja metsätalousministeriön, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sekä Helsingin yliopiston yhteisen sopimuksen alaisuudessa. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteydessä toiminutta keskusta ovat rahoittaneet maa- ja metsätalousministeriö sekä Evira.

Eläinten hyvinvointikeskuksen tehtävänä on seurata, koota ja levittää tutkimukseen perustuvaa tietoa eläinten hyvinvoinnista. Se myös tarjoaa tietoon perustuvaa asiantuntijatukea viranomaisille ja edistää alan yhteistyötä.

Eläinten hyvinvointi halutaan turvata

– Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminta on tarpeellista yhteiskunnalle. Toiminnan turvaamisen katsottiin onnistuvan parhaiten osana Luonnonvarakeskusta, kertoo johtaja Satu Raussi Eläinten hyvinvointikeskuksesta.

Siirto Luonnonvarakeskukseen takaa eläinten hyvinvoinnin kannalta keskeisten tehtävien suunnitellun ja tehokkaan hoitamisen tulevaisuudessakin. Keskus siis jatkaa eläinten hyvinvoinnin tieteellisenä asiantuntijana ja tutkimustiedon välittäjänä.

Siirto vahvistaa eläinten hyvinvointitieteen asiantuntemusta Lukessa, tiivistää tutkimuksen yhteistyötä sekä synnyttää uusia kumppanuusverkostoja.

Luke asettaa Eläinten hyvinvointikeskukselle ohjausryhmän, joka varmistaa yhteisen toiminnan Eviran, yliopistojen sekä tuotantoeläinten terveydenhuollon kesken.

– Teemme jatkossakin läheistä yhteistyötä suomalaisten eläinten hyvinvoinnin tutkimusryhmien, kuten Helsingin yliopiston Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen kanssa. Toimimme aktiivisesti myös pohjoismaisten eläinten hyvinvointikeskusten verkostossa, kertoo Raussi.

Eläinten hyvinvointikeskus toimii myös valtioneuvoston asettamien tuotantoeläinten sekä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien sihteerinä ja tiedottaa tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnan toiminnasta.

* Eläinten hyvinvointikeskuksen tehtävänä on tuottaa eläinten hyvinvoinnin tilaa ja kehitystä koskevaa tietoa sekä toimia eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 20 artiklassa tarkoitettuna yhteyspisteenä. Tehtävät lisätään Luonnonvarakeskuksesta annettuun Valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 2 momentin 1 kohtaan.