Hoppa till huvudinnehållet

Cirkulär bioekonomi

Den globala ekonomin förbrukar naturresurser på ett sätt som inte är ekologiskt hållbart. Enligt uppskattningar kommer behovet och konsumtionen av naturresurser att fortsätta öka, medan tillgången på råvaror minskar. Forskningsprogrammet fokuserar på smart och hållbar användning av förnybara naturresurser och råvaror.

Programmet erbjuder lösningar för

 • utveckling av en bioekonomi som bygger på förnybara naturresurser, så att biomassorna, inklusive de föreningar och näringsämnen som de innehåller, tillgodogörs effektivt och hållbart genom ny affärsverksamhet
 • möjliggörande och främjande av en omställning till en cirkulär bioekonomi som bygger på hållbar användning och cirkulation av förnybara naturresurser.

Vårt fokus

Cirkulär bioekonomi bidrar till att begränsa klimatförändringarna och bevara den biologiska mångfalden. I programmet tas fram lösningar för utveckling av en bioekonomi som bygger på förnybara naturresurser och där livsmedel, energi, material och tjänster produceras i enlighet med hållbarhetsprinciperna.
Cirkular bioekonomi logo

Forskningsområden

Programmet för cirkulär bioekonomi har fem forskningsområden. På de länkade sidorna beskrivs aktuella perspektiv, publikationer och projekt på de olika områdena.

Delegation

Forskningsprogrammens delegationer är de viktigaste intressenternas och kundernas representation gentemot Naturresursinstitutet. Delegationerna sammanträder en eller två gånger om året för att diskutera programmets utvecklingsbehov och resultat.

Medlemmarna av delegation är:

 • Petrus Kautto, Finlands miljöcentral
 • Raija Lantto, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
 • Marika Ollaranta, Business Finland
 • Marc Palahi, Europeiska skogsinstitutet (EFI)
 • Pia Qvintus, Spinnova Oyj
 • Marjaana Suorsa, Skogsindustrin rf
 • Annika Wilhelmsson, Viking Malt Ab
 • Eetu Virtanen, Soilfood Oy
 • Leena Ylä-Mononen, miljöministeriet

 

Programdirektör