Siirry pääsisältöön

Teollisuuspuun kauppa, huhtikuu 2023

Julkaistu 25.5.2023

Kuitupuun hinnat jatkoivat huhtikuussa nousuaan ennätystasolla. Pystykaupoissa kuusikuitupuun reaalinen keskihinta on ollut edellisen kerran tätä korkeampia 15 vuotta sitten, männyllä ja koivulla noin 25 vuotta sitten.

Puukauppamäärä oli toiseksi suurin koskaan huhtikuussa tilastoitu. Koko alkuvuoden aikana ostettiin puuta 16 prosenttia enemmän kuin edeltävän viiden vuoden aikana keskimäärin.

Puun hinnat

  • Kuusitukista maksettiin huhtikuun pystykaupoissa keskimäärin 77,3 euroa ja mäntytukista 73,5 euroa kuutiometriltä. Reaaliset hinnat nousivat maaliskuusta 2–3 prosenttia ja koko viime vuoteen verrattuna nousua oli 4–5 prosenttia.
  • Kuitupuulla pystykauppahinnat kohosivat kuukausitasolla 4–7 prosenttia ja koko viime vuodesta 23–28 prosenttia. Kuusella keskihinta nousi 28,2 euroon, koivulla 26,2 ja männyllä 25,6 euroon kuutiometriltä.
  • Kuitupuun pystykauppahinnat olivat ennätyksellisen korkeita. Kuusella reaalinen keskihinta on ollut edellisen kerran näin korkea vuonna 2008. Männyllä ja koivulla hinnat eivät ole olleet yhtä korkeita 1990-luvun lopun jälkeen.
  • Hankintakaupoissa kuitupuun hinnat pysyivät suunnilleen maaliskuun lukemissa. Koko viime vuoden keskihintoihin verrattuna kuitupuusta maksettiin 1518 prosenttia enemmän.
  • Kuitupuun hankintahinnat ovat olleet edellisen kerran näin korkeita vuonna 2008.
Yksityismetsien teollisuuspuun keskihinnat ja niiden reaaliset muutokset huhtikuussa 2023
  Huhtikuu 2023 Verrattuna edelliseen kuukauteen Verrattuna koko edelliseen vuoteen
  €/m3 % %
Pystykaupat
Mäntytukki 73,54 2 5
Kuusitukki 77,27 3 4
Koivutukki 57,39 5 13
Mäntykuitupuu 25,63 4 24
Kuusikuitupuu 28,15 7 23
Koivukuitupuu 26,23 6 28
Hankintakaupat
Mäntykuitupuu 44,40 1 18
Kuusikuitupuu 45,57 1 16
Koivukuitupuu 44,60 -1 15

Puukauppamäärät

  • Tilastoon kirjautui huhtikuussa 3,6 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä ostettua teollisuuspuuta. Määrä oli tilastointihistorian toiseksi suurin huhtikuussa ja 32 prosenttia suurempi kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin.
  • Tammi–huhtikuun puukauppa ylitti vuoden takaisen 47 prosentilla ja edellisen viiden vuoden lukemat ylittyivät 16 prosentilla. Viiteen edelliseen vuoteen verrattuna tukkipuun kauppa on noussut 20 prosenttia ja kuitupuun kauppa 12 prosenttia.

Taustatietoja tilastosta

Puukaupan yksikköhinnat tilastoidaan tietokantaan kunkin ajankohdan rahassa käypinä hintoina. Hintamuutoksia tarkastellaan teksteissä ja graafeissa kuitenkin reaalisina, niin että rahan arvon muutos poistetaan elinkustannusindeksillä (1951:10=100). Vuoden 2023 huhtikuussa kuluttajahintojen vuosinousu oli noin kahdeksan prosenttia.

Tilastoidut hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien välisiin puunkauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon.

Tilastoon ilmoittavat puukauppatietoja suurimmat puun ostajat ja metsänhoitoyhdistykset. Tietoja ei laajenneta vastaamaan kaikkea yksityismetsien puukauppaa, joten julkaistut puumäärät edustavat noin 90 prosenttia metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta.

Allow functional cookies to show the embedded graph.