Siirry pääsisältöön

Teollisuuspuun kauppa, elokuu 2022

Julkaistu 22.9.2022

Puukauppa oli elokuussa erittäin vilkasta ja sen kokonaismäärä yli 60 prosenttia suurempi kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin. Havutukkien hinnat pysyivät pystykaupoissa heinäkuun tasolla ja havukuitupuun hinnat laskivat hieman.

  • Yksityismetsien puukauppa kiihtyi elokuussa ja tilastoitu puukauppamäärä nousi 4,2 miljoonaan kuutiometriin. Se oli yli 60 prosenttia suurempi kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin. Yli neljän miljoonan kuution kauppamääriä on tilastoitu elokuulle edellisen kerran yli kymmenen vuotta sitten.
  • Tammi–elokuun puukauppa jäi kuitenkin 23 prosenttia vuoden takaisesta ja oli seitsemän prosenttia pienempi kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin. Viiteen edelliseen vuoteen verrattuna tukkipuun kauppa väheni kolme prosenttia ja kuitupuun kauppa 12 prosenttia.
  • Kuusitukista maksettiin elokuun pystykaupoissa keskimäärin 74,1 euroa ja mäntytukista 69,5 euroa kuutiometriltä. Havutukkien hinnat pysyivät heinäkuun tasolla. Koko viime vuoden pystykauppoihin verrattuna tukkipuun reaalinen hintataso oli viisi prosenttia korkeampi.
  • Kuusikuitupuun keskimääräinen pystykauppahinta oli 21,9 euroa, mäntykuitupuun 20,0 ja koivukuitupuun 19,7 euroa kuutiometriltä. Kuusikuitupuun hinta laski heinäkuusta viisi prosenttia ja männyn hinta prosentin, koivukuitupuun hinta pysyi ennallaan. Koko viime vuoden keskihinta ylittyi koivukuitupuulla neljällä prosentilla, kun havupuilla muutokset olivat korkeintaan prosentin suuruisia.
  • Hankintahakkuissa kuitupuun keskihinta oli männyllä 36,3 euroa, kuusella 38,0 euroa ja koivulla 37,5 euroa kuutiometriltä. Havupuulla hinnat pysyivät heinäkuun tasolla, koivulla reaalinen hankintahinta laski neljä prosenttia. Koko viime vuoden keskihinta ylittyi kuusikuitupuulla kuudella prosentilla ja muilla viidellä prosentilla.

 

Puukaupan yksikköhinnat tilastoidaan tietokantaan kunkin ajankohdan rahassa käypinä hintoina. Hintamuutoksia tarkastellaan teksteissä ja graafeissa kuitenkin reaalisina, niin että rahan arvon muutos poistetaan elinkustannusindeksillä (1951:10=100). Ennen helmikuuta 2022 tässä laskennassa käytettiin tukkuhintaindeksiä.

Tilastoidut hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien välisiin puunkauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon.

Tilastoon ilmoittavat puukauppatietoja suurimmat puun ostajat ja metsänhoitoyhdistykset. Tietoja ei laajenneta vastaamaan kaikkea yksityismetsien puukauppaa, joten julkaistut puumäärät edustavat noin 90 prosenttia metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta.

Allow functional cookies to show the embedded graph.