Siirry pääsisältöön

Kantorahatulot 2022 (ennakko)

Julkaistu 8.3.2023

Ennakkotietojen mukaan bruttokantorahatuloja saatiin 2,9 miljardia euroa vuonna 2022. Euromääräisesti tulot nousivat 0,2 miljardia edellisvuodesta, ja olivat suuremmat kuin koskaan aikaisemmin. Reaalisesti tulot sen sijaan laskivat 10 prosenttia edellisvuodesta ja 6 prosenttia verrattuna viiden edeltäneen vuoden keskiarvoon, kun rahan arvonmuutos tehtiin tukkuhintaindeksillä.

  • Kantorahatuloista 2,48 miljardia euroa saatiin yksityismetsistä ja 0,41 miljardia euroa metsäteollisuuden ja valtion metsistä.
  • Yksityismetsänomistajien saamat kantorahatulot vähenivät reaalisesti 11 prosenttia ja metsäteollisuuden sekä valtion metsistä saadut kantorahatulot 4 prosenttia vuoden takaisesta.
  • Ennakkotietojen mukaan tukkipuun hakkuumäärät säilyivät lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna, mutta kuitupuuhakkuut vähenivät 6–8 prosenttia. Kuten vuotta aiemmin kantorahatuloista 71 prosenttia kertyi tukkipuun kaupasta. Yksityismetsissä tukin osuus tuloista oli 72 (-1 prosenttiyksikköä) prosenttia ja Metsäteollisuuden ja valtion metsissä 63 prosenttia (+2 prosenttiyksikköä).
  • Kuusesta saatiin edelleen eniten tuloja, ja osuus pysyi samana kuin edellisvuonna (47 %). Kuusen merkitys korostuu Etelä-Suomen rehevillä alueilla ja yksityismetsissä. Pohjois-Suomessa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla mänty oli selvästi tärkein puulaji 54–75 prosentin osuudellaan kantorahatuloista.
  • Nettokantorahatulojen laskennassa (kantorahatulot – investoinnit puuntuotantoon) käytetty investointien määrä perustuu arvioon.
  • Rahanarvon muutos on tehty tukkuhintaindeksillä. Vuonna 2022 tukkuhinnat nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 20 prosenttia.

Allow functional cookies to show the embedded graph.