Siirry pääsisältöön

Energiapuun kauppa, 2. vuosineljännes 2023

Julkaistu 10.8.2023

Energiapuuta ostettiin tammi–kesäkuussa lähes puolet enemmän kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin. Nousun selittää latvusmassan kaupan tuplaantuminen, sillä karsitun rangan määrä pienentyi kymmenesosalla.

Vuoden toisella neljänneksellä hinnat jatkoivat nousuaan. Latvusmassan keskihinta oli pystykaupoissa koko viime vuoteen verrattuna puolitoistakertainen, ja karsitun rangan hinta kaksinkertainen. Myös hankintahinnat kohosivat, mutta vähemmän.

Hinnat

  • Energiapuun kaupasta oli vuoden toisella neljänneksellä latvusmassaa lähes kaksi kolmasosaa. Latvusmassasta maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 8,1 euroa kuutiometriltä. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna keskihinta nousi reaalisesti 36 prosenttia ja koko viime vuoteen verrattuna 55 prosenttia. Hankintakaupoissa yksikköhinta nousi edelliseltä vuosineljännekseltä 17 prosenttia 24,4 euroon.
  • Karsittua rankaa oli neljäsosa kaupasta. Pystykaupoissa rangan keskihinta nousi 17,4 euroon. Se oli 13 prosenttia enemmän kuin vuoden alussa ja koko viime vuoden keskihinta ylittyi 97 prosentilla. Hankintahinta nousi edellisestä vuosineljännekseltä viisi prosenttia 40,9 euroon. Se oli 21 prosenttia viime vuoden keskihintaa enemmän.
  • Hintojen alueellinen vaihtelu oli tavalliseen tapaan suurta.

Puukauppamäärät

  • Tilastoon kirjautui vuoden toisella neljänneksellä energiapuun kauppaa yhteensä 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä kasvoi vuoden takaisesta 57 prosenttia ja edellisen viiden vuoden keskiarvosta 45 prosenttia.
  • Tammi–kesäkuun kauppa ylitti vuoden takaisen 60 prosentilla ja edellisen viiden vuoden lukemat 47 prosentilla. Viiteen edelliseen vuoteen verrattuna latvusmassan kauppa kasvoi kaksinkertaiseksi ja karsitun rangan kauppa pienentyi kymmenesosalla.

Taustatietoja tilastosta

Puukaupan yksikköhinnat tilastoidaan tietokantaan kunkin ajankohdan rahassa käypinä hintoina. Hintamuutoksia tarkastellaan teksteissä ja graafeissa kuitenkin reaalisina, niin että rahan arvon muutos poistetaan elinkustannusindeksillä (1951:10=100). Vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä kuluttajahintojen vuosinousu oli seitsemän prosenttia.

Tilastoidut hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien välisiin puunkauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon. Hinnat tilastoidaan ilman valtion tukea.

Tietoja ei laajenneta vastaamaan kaikkea yksityismetsien puukauppaa. Julkaistut puumäärät edustavat arviolta puolta yksityismetsistä ostetusta energiapuusta.

Allow functional cookies to show the embedded graph.