Siirry pääsisältöön

Energiapuun kauppa, 1. vuosineljännes 2023

Julkaistu 10.5.2023

Karsitun rangan hinnat nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja olivat reaalisesti korkeampia kuin koskaan vuonna 2014 alkaneen tilastoinnin aikana. Rangan tilastoitu kauppamäärä nousi kuitenkin vain hieman edellisiä vuosia suuremmaksi. Latvusmassan iso määrä nosti energiapuun kaupan kokonaismäärän korkealle yli miljoonaan kuutiometriin.

  • Energiapuun kaupasta oli karsittua rankaa kolmasosa ja siitä maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 15,2 euroa kuutiometriltä. Hinta oli reaalisesti yhdeksän prosenttia korkeampi kuin viime vuoden lopulla ja koko viime vuoden keskihinta ylittyi 75 prosentilla. Hankintahinta nousi edellisestä vuosineljänneksestä kolme prosenttia 38,5 euroon.
  • Latvusmassan osuus energiapuun kaupasta oli vähän yli puolet. Latvusmassasta maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 5,9 euroa kuutiometriltä. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna yksikköhinta nousi reaalisesti 38 prosenttia ja koko viime vuoteen verrattuna 14 prosenttia. Hankintakaupoissa hinta laski viime vuoden lopusta kolme prosenttia 20,5 euroon kuutiometriltä.
  • Keskimääräisten ja energiapuulajittaisten hintojen alueellinen vaihtelu oli tavalliseen tapaan suurta.
  • Energiapuun kauppa kirjautui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tilastoon yhteensä 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli tällä vuosineljänneksellä vuodesta 2014 alkavan tilastointihistorian korkein ja puolet suurempi kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin. Viiteen edelliseen vuoteen verrattuna karsitun rangan kauppa kasvoi 10 prosenttia ja latvusmassan kauppa 87 prosenttia.

Taustatietoja tilastosta

Puukaupan yksikköhinnat tilastoidaan tietokantaan kunkin ajankohdan rahassa käypinä hintoina. Hintamuutoksia tarkastellaan teksteissä ja graafeissa kuitenkin reaalisina, niin että rahan arvon muutos poistetaan elinkustannusindeksillä (1951:10=100). Vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kuluttajahintojen vuosinousu oli noin kahdeksan prosenttia.

Tilastoidut hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien välisiin puunkauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon. Hinnat tilastoidaan ilman valtion tukea.

Tietoja ei laajenneta vastaamaan kaikkea yksityismetsien puukauppaa. Julkaistut puumäärät edustavat arviolta puolta yksityismetsistä ostetusta energiapuusta.

Allow functional cookies to show the embedded graph.