Hoppa till huvudinnehållet

Välkommen att bygga en hållbar framtid med oss!

Vi vid Naturresursinstitutet är vänliga och nyfikna, och vi har en gemensam strävan efter en bättre värld. Utgående från detta bildar vi en positiv och respektfull arbetsmiljö, där varje medarbetares insats är viktig. För att kunna producera forskningsinformation behöver även andra personers kunnande än naturvetares. Hos oss kan du förutom att arbeta som forskare arbeta som till exempel HR-expert, kommunikatör eller programutvecklare.

Bild: Eetu Ahanen

Våra värderingar styr vårt arbete vid Naturresursinstitutet

Oavsett vad som hör till arbetsuppgifterna, förenas de som söker till Naturresursinstitutet av en önskan att utföra ett arbete som har en betydelse – och av gemensamma värderingar. Naturresursinstitutets värderingar är hållbarhet och ansvar, forskningsbaserad kunskap, djärvhet, samarbete och öppenhet.

”De som söker till Naturresursinstitutet är intresserade av forskning, information och ett meningsfullt arbete. Vid Naturresursinstitutet vill man utföra arbete som kan påverka framtiden och det finländska samhället.” - Naturresursinstitutets personaldirektör Tuija Heikkinen

Gemenskapen vid Naturresursinstitutet

Vårt arbete bygger på ett starkt samarbete. Vi vill vara en modern arbetsplats där de anställda deltar i utvecklingen av arbetskulturen. Vi arbetar multilokalt och social delaktighet och förtroende är hörnstenar i vår arbetsgemenskap.

International Community (IC) - en inkluderande och mångkulturell arbetsgemenskap

Internationalitet är en allt större del av vardagen vid Naturresursinstitutet och vi vill också ge det bästa möjliga stödet till internationell kompetens. International Community (IC) vid Naturresursinstitutet är en gemenskap vars mål är att få de internationella medarbetarna vid institutet att känna sig hemma och stödja deras integration vid Naturresursinstitutet och i livet i Finland genom att erbjuda kollektiv verksamhet både för medarbetare som kommer från länder utanför Finland och för de finländska medarbetarna. Gemenskapens syfte är att öka känslan av sammanhållning bland medarbetarna och förståelsen om medarbetarnas olika kulturer och arbetssätt. Gemenskapens verksamhet har att göra med såväl yrkesmässiga som sociala frågor. IC-gemenskapen erbjuder till exempel möjligheter att presentera sitt eget forskningstema i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och att få nya kulturella erfarenheter vid sidan av arbetet.

Early Career Community (EC) - en gemenskap för forskare som är i början av sin karriär

”Vetenskapen är ett av de mest effektiva verktygen för att förändra världen!” tror man i Naturresursinstitutets gemenskap Early Career Community. Doktorander, postdoc-forskare och andra experter som arbetar med forskning och befinner sig i början av sin karriär bildar gemenskapen Early Career (EC) vid Naturresursinstitutet. Gemenskapens mål är att öka nätverkandet och medvetenheten om postdoc-forskare och andra unga forskare och om forskarproffs vid Naturresursinstitutet och att utveckla förståelsen, kunskapen och utvecklingsbehoven samt att främja konkreta samarbetsplaner och karriärplaner. Gemenskapen grundades år 2018.

Det är viktigt för oss att alla våra anställda känner att de hör till vår gemenskap vid Naturresursinstitutet – oavsett om de är äldre och erfarna eller nya, internationella experter. Vår styrka är en kompetent personal och en uppmuntrande organisation. För att uppnå ett gott samarbete och social delaktighet ska vi spela i enlighet med gemensamma spelregler.

Vi stöder ditt arbete

Vi satsar på vår personals välbefinnande och på att kontinuerligt utveckla kunnandet. Hos oss kan du utföra arbete på flera platser i Finland då arbetsuppgifterna gör det möjligt. Våra arbetstider är flexibla och vi vill ge våra medarbetare möjlighet att samordna sitt arbets- och privatliv så att det passar dem själva.

Vi tror också på kontinuerligt lärande och på att förnya vårt eget kunnande. Vi erbjuder utbildningsmöjligheter för vår personal. Vi ser till att alla har intressanta arbetsuppgifter, stöd från arbetsgemenskapen och möjlighet att påverka utvecklingen av sitt eget kunnande. Välkommen att arbeta hos oss!