Siirry pääsisältöön

Villisikakanta pysynyt vakaana

Seurantajulkistus
|
16.2.2022
Villisika. Kuva: Eemeli Peltonen / Vastavalo

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottaman kanta-arvion mukaan villisikakanta on pysynyt vakaana edellisvuoteen verrattuna. Kannan keskimääräinen koko oli noin 3 100 villisikaa tammikuussa 2022.

Suomessa oli tammikuun 2022 alussa keskimäärin 3106 villisikaa (mediaani). Kanta-arvion 90 % todennäköisyysväli on 2161–4540 yksilöä. Villisikojen pääasiallinen alueellinen levinneisyys vastaa edellisiä vuosia, eniten villisikoja on edelleen itäisen Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen alueilla.

Metsästys hillitsee villisikakannan kasvua

– Tämän vuoden kanta-arvio on samaa suurusluokkaa kuin edellisenä vuonna. Ennätyksellinen noin 1440 villisian saalis on osaltaan vaikuttanut siihen, että kannan kasvu ei edellisvuoden tapaan ole jatkunut, toteaa erikoistutkija Mervi Kunnasranta Lukesta.

Keskeisimpiä tietolähteitä runsauden ja levinneisyyden arvioinnissa ovat metsästäjien hirvenmetsästyksen yhteydessä tuottama arvio alueensa villisikojen runsaudesta, tieto saalismääristä sekä kirjallisuuteen perustuva tieto villisian lisääntyvyydestä ja kuolleisuudesta. Tietoa villisikakannan koosta ja levinneisyydestä tarvitaan erityisesti kannanhoitoon ja eläintautiriskien arviointiin, joista afrikkalainen sikarutto (ASF) on merkittävin.

Villisian levinneisyys ja runsaus hirvenmetsästäjien arvioihin perustuen vuodesta 2018 lähtien.