Siirry pääsisältöön

Wood for Good (W4G)

W4G

Wood for Good (W4G) -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa puun hyvinvointivaikutusten tuntemusta ja sitä kautta parantaa puumateriaalin kilpailukykyä rakennusmarkkinoilla. Poikkitieteellisen konsortion avulla puumateriaalin vaikutusta ihmiseen ja sisäympäristöön tutkittiin fysiologisilla ja psykologisilla mittauksilla ja sisäympäristön laatumittauksilla. Puunkäytön hyvinvointivaikutusten osuutta julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa selvitettiin media-aineistoanalyysillä ja haastattelututkimuksella. Lopuksi uutta tutkimustietoa käytettiin perustana puun hyvinvointivaikutusten talousvaikutuslaskelmille. W4G-hanke jakaantui kahteen työpakettiin, joita olivat 1. Puumateriaalin vaikutus ihmiseen ja 2. Päätösprosessien ymmärrys ja talouslaskelmat.

[https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/547641/Wood_for_good_%28W4G%29_loppuraportti_17.6.2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y] Wood_for_good_(W4G)_loppuraportti_17.6.2021.pdf (1.075Mt)

[https://research.tuni.fi/cmc/w4g/] https://research.tuni.fi/cmc/w4g/

Hanke on ollut esillä ja sitä voi edelleen seurata:

Tuloksia puun terveysvaikutuksia koskevista tutkimushankkeista 19.11.2020 seminaari pidettiin Heurekassa, jossa esiteltiin hankkeemme sen hetkisiä tuloksia. Seminaarin esitykset löytyvät linkistä: https://www.youtube.com/watch?v=kmPA7PWN63A

Loppuraportti on julkaistu ja tiedotettu sosiaalisessa mediassa ja Luken uutissivuilla https://www.luke.fi/uutinen/puumateriaalien-kaytosta-saa-hyvinvointibonuksen/

Hankkeesta on pidetty esitelmä virtuaali konferenssiksi muutetussa seminaarissa 2020 INTERNATIONAL CONVENTION, VIRTUAL CONFERENCE – (FORMERLY HOTEL BERNARDIN), PORTOROŽ, SLOVENIA 12-15.7.2020.

Hankkeen tuloksia esitetään Metsäkeskuksen järjestämässä webinaarissa 15.9.2021 ja Rakennustekniikan seminaarissa Tampere-talossa lokakuussa 2021.

Arkkitehtuurimuseo, Toivoa puusta -näyttely, 10.09.2021 - 10.04.2022, https://www.mfa.fi/nayttelyt/toivoa-puusta/

Puu-Lehti https://puuinfo.fi/wp-content/uploads/2021/06/Puu_1_21_low.pdf sivu 27.