Siirry pääsisältöön

Maidontuotannon hiilijalanjäljen pienentäminen, muutokset maatilan pellonkäyttöstrategiaan

HiiliMaito

Hankkeen yleistavoitteena on ilmastokuormitukseltaan erilaisten maitotilaskenaarioiden vertailu systeemitutkimuksen keinoin. Avaintekijänä on viljan rehukäytön pienentäminen ja sen vaikutukset tilan pellonkäyttöön ja maankäyttösektorilta (LULUCF) peräisin olevaan ilmastokuormitukseen. Tarkennetut tavoitteet:

1. Pienentää maidontuotannon hiilijalanjälkeä muuttamalla karjatilan pellonkäyttöä. Erityispaino turvepohjaisten maiden käytön vähentämisessä.

2. Vähentää viljan osuutta karjatilan ruokinnassa

4. Laskea hiilijalanjäljen pienentämisen kustannus eri tuotantoskenaarioiden välillä, €/CO2-ekv tonni

5. Demonstroida matalahiilimaitotilan tuotantoa Luke Kuopion Maaningan toimipisteessä

Hankkeen vaikuttavuus tulee nautaelinkeinon ylläpidon kautta. Vastuullisesti tuotetuilla maidolla ja lihalla on paikkansa osana ihmisten ruokavaliota myös tulevaisuudessa.