Siirry pääsisältöön

Vuonna 2021 kasvatetun kalan tuotantomäärä laski, mutta tuotannon arvo nousi

Uutinen
|
30.6.2022

Kalankasvattajat tuottivat vuonna 2021 yhteensä 14,4 miljoonaa kiloa ruokakalaa myyntiin. Tuotannon määrä oli pienempi kuin kahtena edellisenä vuonna, jolloin markkinoille tuotettiin runsaat 15 miljoonaa kiloa ruokakalaa. Ruokakalan tuotantoa säätelee pitkälti kalankasvatuslaitoksille myönnetyt ympäristöluvat, jolloin eri vuosien tuotanto on yleensä suhteellisen samansuuruinen, jos uusia lupia ei myönnetä.

Toimintaa verkkoaltaalla. Kuva: Markus Kankainen / Luke.

Helteinen kesä ja kalatauti verottivat tuotantoa

Vuonna 2021 helle aiheutti tuotannon vähenemistä joillakin kalankasvatuslaitoksilla, mutta suurin syy edellisvuotta pienempään tuotantomäärään oli Ahvenanmaalle Tanskasta tuotujen kalanpoikasten mukana siirtynyt IHN-kalatauti. Ruokaviraston mukaan taudin taltuttamiseksi jouduttiin lopettamaan tai teurastamaan noin 1,6 miljoonaa kiloa kirjolohta. Kasvatetusta ruokakalasta 94 %, eli 13,6 miljoonaa kiloa oli kirjolohta. Lisäksi siikaa tuotettiin noin 0,7 miljoonaa kiloa. Taimenia ja muita kaloja tuotettiin noin 0,16 miljoonaa kiloa yhteensä. Siikaa on viime vuosina tuotettu ruokakalaksi noin 0,5 - 0,8 miljoonaa kiloa.

Tuotetun ruokakalan arvo oli 73,3 miljoonaa euroa vuonna 2021. Tuotannon vähenemisestä huolimatta tuotannon arvo kasvoi noin kymmenellä miljoonalla eurolla edellisvuodesta, sillä kirjolohen tuottajahinta oli edellisvuotta korkeampi. Lohen maailmanmarkkinahinta vaikuttaa merkittävästi kirjolohen tuottajahintaan Suomessa.

Ruokakalasta 80 % tuotettiin merellä. Myyntiin tuotetun kalan määrä väheni hieman edellisvuodesta sekä merellä että sisävesillä. Viime vuonna kiertovesituotanto oli noin puolitoista miljoonaa kiloa. Kiertovesitekniikka vähentää kalankasvatuksessa käytetyn veden määrää ja ennen kaikkea ympäristökuormitusta.

Ruokakalan lisäksi kasvatettiin kalanpoikasia

Kalanpoikasia tuotettiin sekä istutettavaksi luonnonvesiin että jatkokasvatettavaksi kalankasvatuslaitoksissa. Istutuksiin kasvatettiin noin 15 miljoonaa siianpoikasta, kuusi miljoonaa kuhanpoikasta, kaksi miljoonaa lohenpoikasta ja kaksi miljoonaa taimenenpoikasta. Siikaa tuotettiin myös jatkokasvatukseen, yhteensä noin 2,5 miljoonaa poikasta. Kirjolohenpoikaisia tuotettiin noin 21 miljoonaa siirrettäväksi edelleen ruokakalakasvatukseen. Poikasmääriin ei ole laskettu mukaan vastakuoriutuneita poikaisia.

Vesiviljelytilasto julkaistaan vuosittain ja se perustuu kalanviljelylaitoksille alkuvuodesta lähetettyyn kyselyyn. Lähes kaikki laitokset vastaavat kyselyyn.