Siirry pääsisältöön

Viralliset lajikekokeet mittaavat lajikkeiden viljelyvarmuutta

Uutinen
|
11.7.2022

Eurooppalaisille viljelijöille on tarjolla noin 42 000 kasvilajiketta maatalouden ja vihannestuotannon käyttöön. Vuosittain EU:n siemenmarkkinoille hyväksytään yli 3500 uutta lajiketta. Lajikkeet ovat kasvinjalostuksen innovaatioita, jotka ovat tärkeä osa huoltovarmuutta. Peltokasvilajikkeiden testaamiseen ja viralliseen lajikekoetoimintaan voi tutustua heinäkuussa Inkoossa, Loviisassa ja Isokyrössä.

Lajikkeiden kehitystyö näkyy parempana sadontuotantona. Esimerkiksi ohralajikkeidemme keskimääräinen satotaso lajikekokeissa oli 1970-luvun alussa noin 4000 kg/ha, kun se nykyään on reilusti yli 6000 kg/ha. Myös lajikkeiden kestävyys erilaisia stressitekijöitä, kuten taudinaiheuttajia, vastaan on kehittynyt.

 

Lajikkeiden viljelyvarmuutta testataan Luonnonvarakeskuksen (Luke) virallisissa lajikekokeissa. Kokeissa selvitetään uusien peltokasvilajikkeiden viljely- ja käyttöarvo puolueettomasti ja maantieteellisesti kattavasti. Uusia kansalliselle lajikelistalle pyrkiviä lajikkeita verrataan viljelyssä oleviin mittarilajikkeisiin.

 

Lajikekokeiden tavoitteena on saada vertailukelpoiset tulokset keskimääräisessä viljely-ympäristössä. Tästä syystä kokeet toteutetaan maltillisella typpilannoitustasolla. Kasvukauden aikaista kasvitautien torjuntaa ei tehdä, jotta voidaan määrittää lajikkeiden väliset taudinkestävyyserot. Lajikekoetoiminnan kehittämisessä huomioidaan myös viljely-ympäristöjen muuttuminen ajassa ja uusien lajikkeiden viljelyvarmuuden mittaamiseen parhaiten soveltuvat viljelytekniikat.

Parhaat lajikkeet hyväksytään kansalliseen kasvilajikeluetteloon

Lajikkeet, joiden on virallisissa viljelyarvokokeissa todettu tuovan parannusta olemassa olevaan lajikevalikoimaan, voidaan hyväksyä Kasvilajikelautakunnan kansalliseen kasvilajikeluetteloon. Nurmikasveilta vaaditaan kolmen vuoden koetulokset ja muilta kasveilta vähintään kahden vuoden tulokset. Kasvilajikelautakunta on maa- ja metsätalousministeriön asettama asiantuntijaelin, ja sen jäsenet edustavat elintarvikeketjun eri toimijoita. Kotimainen lajikeluettelo julkaistaan vuosittain Suomen kasvilajiketiedotteessa.

Suomessa virallisesta lajikekoetoiminnasta vastaa Luke. Kenttäkokeita toteutetaan Luken omissa toimipaikoissa sekä yhteistyössä Nylands Svenska Lantbrukssällskapin (NSL), Boreal Kasvinjalostus Oy:n ja Lantmännen Agron koetilan kanssa. Lajikekokeet suoritetaan eri kasveille laadittujen koesuunnitelmien mukaisesti kasvilajin pääviljelyalueilla ja yhdellä pohjoisemmalla viljelyvyöhykkeellä sijaitsevalla koepaikalla. Lajikkeiden tuloksiin voi perehtyä Luken tutkimustietokannassa tai maatalousinfo.fi-sivuston Lajikevalintatyökalun avulla.

Tule tutustumaan viralliseen lajiketoimintaan

Uusien peltokasvilajikkeiden testaamiseen ja viralliseen lajikekoetoimintaan voi tänä kasvukautena tutustua kolmella paikkakunnalla:

Lisätietoa:

tutkija Antti Laine puhelin 029 532 6304, erikoistutkija Marja Jalli puhelin 029 532 6168