Siirry pääsisältöön

Maatalouden kannattavuuden ennustaminen epävarmaa

Uutinen
|
9.9.2022

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennustepäivitys kertoo, että tuottajahintojen nousu ja yhteiskunnan tukitoimet näyttävät kohoavista kustannuksista huolimatta pitävän maatalouden kannattavuuden vähintään edellisvuoden tasolla. Vuonna 2022 maatilojen keskimääräinen yrittäjätulo on ennusteen mukaan 21 400 euroa.

− Vuonna 2022 maatalouden keskimääräinen kannattavuuskerroin kohoaa 0,50:een viime vuoden 0,44:stä, ennustaa Luken tutkija Jukka Tauriainen.

Tämä tarkoittaa, että maatalousyrittäjän tuntipalkka on noin 8,2 euroa ja oman pääoman korkotuotto 1,9 prosenttia. Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla yrittäjätulo viljelijäperheen oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla.

Maataloustuotannon arvoa kuvaava kokonaistuotto kasvaa tänä vuonna noin 247 000 euroon yritystä kohti. Siitä tukien osuus on 25 prosenttia. Kun kokonaistuotosta vähennetään kaikki tuotantokustannukset, saadaan yrittäjänvoitto, joka osoittaa maatalousyritysten jäävän noin 21 000 euroa tappiolle.

Tuotantosuuntien näkymät poikkeavat toisistaan

Viljakasvien tuottajahinnat kohoavat selvästi tällä satokaudella. Kun sato on parempi kuin viime vuonna, kustannusnoususta huolimatta viljan sekä öljy- ja valkuaiskasvien viljelyn keskimääräinen kannattavuus kohenee viime vuoteen verrattuna. Kannattavuuskerroin kohoaa 1,08:aan. Myös muun kasvinviljelyn kannattavuus paranee.

Kotieläintilojen kustannusnousu on merkittävä edellisvuoteen verrattuna. Ennusteen hintaoletuksilla maidontuotannon kannattavuuskerroin jää alle 0,2:n. Muiden nautakarjatilojen keskimääräinen kannattavuuskerroin putoaa 0,26:een. Sikatilojen kannattavuuden ennustetaan pysyvän suunnilleen ennallaan maatalouden tukipaketin sekä viljatuottojen kasvun myötä.

Siipikarjatalouden tulos heikkenee kustannusten kasvun ja tuottojen pienenemisen myötä. Siipikarjatalouden ennuste on muita tuotantosuuntia epävarmempi pienen otoskoon ja pienen tulosmarginaalin vuoksi. Hintamuutokset vaikuttavat tulokseen merkittävästi.

Ennusteiden taustaoletuksista

Vuoden 2022 talousennusteiden pohja-aineistona on käytetty 203 kannattavuuskirjanpitoyrityksen tilinpäätöksiä vuodelta 2021 ja 540 yrityksen tilinpäätöksiä vuodelta 2020. Vuoden 2022 yrityskohtaisissa ennusteissa otettiin huomioon panos- ja tuottajahintamuutokset, tukimuutokset sekä alueittaiset keskisatoarviot kasveittain. Ennusteissa oletetaan, että tilojen koko säilyy ennallaan ja ne tuottavat samoja tuotteita samoilla tuotantopanoksilla kuin aiempina vuosina.

Yrityskohtaisista tuloksista on laskettu painotetut keskiarvot kuvaamaan noin 32 000 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen keskimääräisiä tuloksia.