Siirry pääsisältöön

Kuha nousee ja muikku laskee sisävesien arvokkaimpina saalislajeina

Uutinen
|
8.11.2022

Kaupalliset kalastajat saivat vuonna 2021 saaliiksi sisävesiltä 5,1 miljoonaa kiloa kalaa. Saalis oli aavistuksen pienempi kuin edellisenä vuotena. Valtaosa saaliista oli 1-ryhmään kuuluvien eli päätoimisemmin kalastavien kalastajien pyydystämää. Rapusaalis oli 734 000 rapua, mistä melkein kaikki oli täplärapua. Sisävesien kaupallisen kalastuksen saaliin arvo oli 15,4 miljoonaa euroa, mikä on yhtä paljon kuin vuonna 2020.  

Tiedot käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) sisävesien kaupallisen kalastuksen vuoden 2021 saalistilastosta.

– Kuhasaalis kasvoi edelleen vuoden 2020 ennätysmäärästä, ja kuha on arvoltaan entistä vahvemmin sisävesien tärkein laji. Suurimmat kuhasaaliit pyydystettiin Pohjois-Karjalassa. Muut keskeiset kuhan pyyntialueet olivat Pohjois-Savo, Kainuu, Pirkanmaa ja Häme sekä Keski-Suomi. Yhteensä kuhaa kalastettiin 926 000 kiloa. Muikun saalismäärä, 2,0 miljoonaa kiloa, oli pienin 25 vuoteen. Saaliin määrällä mitattuna kolmanneksi merkittävin laji oli särki, jonka saalis oli 444 000 kiloa, kertoo yliaktuaari Mika Rahikainen Lukesta.

Sisävesien kaupallisen saaliin arvosta valtaosa 1-ryhmän kalastajien pyydystämää

Saaliin arvosta kertyi 92 prosenttia ensimmäiseen ryhmään kuuluville kalastajille. Toiseen ryhmään kuuluvien eli sivutoimisemmin kalastavien kalastajien osuus oli kahdeksan prosenttia. Ensimmäisen ryhmän kalastajien osuus saaliin arvosta oli yli 90 prosenttia kaikkien muiden lajien kuin siian (76 %), hauen (84 %) ja jokiravun (88 %) osalta.

Kaupalliset kalastajat rekisteröidään kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat kalastajat, joiden liikevaihdon keskiarvo ylittää kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana 10 000 euroa. Myös aloittava kalastaja voi kuulua ensimmäiseen ryhmään ELY-keskuksen hyväksymän toimintasuunnitelman perusteella. Kaikki muut kaupalliset kalastajat kuuluvat toiseen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat kaupalliset kalastajat on lainsäädännössä asetettu etusijalle tukien myöntämisessä ja kalastusmahdollisuuksien vahvistamisessa.

Saaliiden arvon ja kalastusta harjoittaneiden kalastajien lukumäärän perusteella ensimmäisen ryhmän kalastajien saaliiden arvo (ilman arvonlisäveroa) oli keskimäärin 45 000 euroa ja toisen ryhmän kalastajien runsas tuhat euroa vuonna 2021.

Kuhasaaliin arvo oli 6,0 miljoonaa ja muikkusaaliin arvo, mäti mukaan lukien 4,8 miljoonaa euroa. Kolmanneksi tärkein saalislaji oli täplärapu, 946 000 euroa. Siikasaaliin arvo oli 877 000 euroa. Ahven (641 000 euroa), hauki (609 000 euroa) ja särki (395 000 euroa) olivat edelleen keskeisiä saalislajeja.

Kuva: Erkki Oksanen

Kaupallisten kalastajien lukumäärässä ei muutosta – vain osa kalasti aktiivisesti

Vuoden 2021 lopussa ELY-keskuksen ylläpitämässä kaupallisten kalastajien rekisterissä oli 1 751 kaupallista kalastajaa. Osa heistä ei kuitenkaan kalastanut lainkaan, ja monen kalastajan saaliit olivat pieniä.
Tarkemmat tiedot tilastosta löytyvät sivustosta https://www.luke.fi/fi/tilastot. Tilastotietokannasta on saatavissa saalistietoja vuodesta 1962 alkaen.