Siirry pääsisältöön

Faiz Alsuhail Luken Tilastopalveluiden johtajaksi

Uutinen
|
14.12.2022

Valtiotieteiden lisensiaatti Faiz Alsuhail on nimitetty johtajaksi Luonnonvarakeskuksen (Luke) Tilastopalvelut-yksikköön. Luonnonvarakeskus on yksi neljästä Suomen tilastoviranomaisesta, jonka tehtävänä on tuottaa tilastotietoa ruoka- ja luonnonvaroista. Alsuhail aloittaa työnsä Lukessa 9.1.2023. Tehtävä on määräaikainen, ja se kestää viisi vuotta.

Faiz Alsuhail siirtyy Lukeen sosiaali- ja terveysministeriöstä, jossa hän työskentelee Arviointiryhmän johtajana. Alsuhailin vastuulla sosiaali- ja terveysministeriössä on hallinnonalan tilastotietojen ja tuotannon kehittäminen, lainsäädännön taloudellisten vaikutusten arviointi sekä ministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointi. Tätä ennen Alsuhail on työskennellyt asiakasratkaisupäällikkönä ja apulaisjohtajana CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksessa sekä yli kymmenen vuoden ajan Tilastokeskuksessa eri tehtävissä.

"Olen koko urani työskennellyt tilastoinnin, tutkimuksen ja tietopohjaisen päätöksenteon rajapinnassa. Digitalisaatio ja datan määrän kasvu tekevät tilastotoimialasta nyt aivan erityisen jännittävän. Odotan innolla sitä, että pääsen kehittämään luonnonvaratilastointia yhdessä lukelaisten sekä eri sidosryhmien kanssa. Luotettavilla ja oikea-aikaisilla ruoka- ja luonnonvaratilastoilla on keskeinen rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa", toteaa Faiz Alsuhail.

Tilastopalveluiden johtaja on Luken johtoryhmän jäsen ja raportoi pääjohtajalle.

"Luonnonvaroihin liittyvä tilastointi on oleellinen osa Luonnonvarakeskuksen toimintaa, ja se tuottaa vaikuttavuutta elinkeinoille, yhteiskuntalle ja tutkimukselle. Olen iloinen, että saamme kenttää monipuolisesti sekä kotimaassa että kansainvälisesti tuntevan Faiz Alsuhailin kehittämään Luken Tilastopalveluja entisestään", sanoo Luken pääjohtaja Johanna Buchert.

Faiz Alsuhail on nimitetty johtajaksi Luken Tilastopalvelut-yksikköön.