Hoppa till huvudinnehållet

Smart markanvändning

Markanvändningssektorn binder in kol i skogarna och på åkrarna, men den är också en utsläppskälla, särskilt på dikade torvmarker. Vår forskning tar fram optimala, klimat- och vattensmarta lösningar för jord- och skogsbruket. Det gäller att säkerställa den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten vid införandet av nya metoder, exempelvis våtmarksodling, fånggrödor och reglering av grundvattennivån.

Målen för forskningsområdet Smart markanvändning

  • Implementering av vatten- och klimatsmart planering av markanvändningen. Utveckling av verktyg och programvara som optimerar vatten- och klimatutsläppen från markanvändningen och möjliggör granskning av långtidseffekterna av olika policyalternativ.
  • Markanvändningens klimat- och vattenpåverkan fås under kontroll. Forskningen riktas på att hitta metoder för att minska jord- och skogsbrukets miljöpåverkan.
  • Inom skogsbruket och lantbruket genomförs klimatåtgärder som minskar utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. De olika hållbarhetsdimensionerna optimeras i klimatinsatserna.

Forskningschef