Siirry pääsisältöön

Yksityismetsätalouden liiketulos 2022 (ennakko)

Julkaistu 16.3.2023

Vuonna 2022 yksityismetsien liiketulos oli ennakkotietojen mukaan 167 euroa hehtaarilta (2 269M€). Tulos on ollut reaalisesti korkeampi vain huippuvuosina 2007 ja 2018. Liiketulos suureni edellisvuodesta puuntuotannon investointien vähenemisen takia.

  • Hehtaarikohtainen tulos parani edellisvuodesta 12 euroa (8 %), mutta reaalisesti vain yhdellä prosentilla, kun rahan arvomuutos tehtiin elinkustannusindeksillä. Edeltäneen viiden vuoden keskiarvoon verrattuna tulos nousi 14 prosenttia.
  • Etelä-Suomessa liiketulosta saatiin 216 euroa hehtaarilta, ja reaalisesti se nousi prosentilla edellisvuodesta. Pohjois-Suomessa tulos oli 66 euroa hehtaarilta (-2 %). Pohjois-Suomi käsittää Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat.
  • Yksityismetsätalouden puuntuotannon tulot olivat ennakkotietojen mukaan 2 482 miljoonaa euroa (182 €/ha), eli reaalisesti lähes saman verran kuin edellisvuonna. Tuloina käytetään bruttokantorahatuloja, jotka lasketaan kertomalla hakatut puumäärät niiden pystykauppahinnoilla.
  • Arvioon perustuvat investoinnit puuntuotantoon laskivat 13 euroon hehtaarille (183 M€), mikä on reaalisesti 14 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Summa sisältää arvion metsänomistajien omatoimisen työn arvosta. Yksityismetsätalouden puuntuotannon kokonaiskustannukset, joissa on mukana arvio hallinto ym. menoista, laski 18 euroon hehtaarille (-12 %). 
  • Osa investoinneista rahoitetaan valtion maksamalla tuella yksityismetsämetsätalouteen. Vuonna 2022 tukea myönnettiin 37 miljoonaa euroa (2,7 €/ha). Tukien määrä laski 5,5 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Varattuja tukirahoja jäi käyttämättä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, yli 20 miljoonaa euroa.
  • Nimellisarvot on muunnettu reaalisiksi elinkustannusindeksillä. Vuonna 2022 elinkustannusindeksi nousi edelliseen vuoteen verrattuna 6,8 prosenttia.
Yksityismetsätalouden liiketulos (deflatointi: elinkustannusindeksi)

Allow functional cookies to show the embedded graph.