Hoppa till huvudinnehållet

Användarvillkor - Statistik

Naturresursinstitutet (Luke) är producent till materialet på Luke.fi -statistiksidor och statistikdatabas och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Naturresursinstitutets öppna data och offentligt innehåll i webbtjänsten omfattas av användningstillståndet Creative Commons Erkännande 4.0 som är ett användningstillstånd enligt rekommendationen JHS 189 för öppen data inom den offentliga förvaltningen. Det ger tillstånd att kopiera, bearbeta och dela material antingen i ursprungligt eller bearbetat format. Material kan också sammanslås med annat material och användas för både kommersiella och icke-kommersiella ändamål.

Till öppen data ska bifogas en anteckning om användningstillståndet Creative Commons Erkännande 4.0 och en hyperlänk till användningstillståndet:
Exempel: Virkeshandeln av industrivirke: Rotpriser per år, Naturresursinstitutet. Materialet har laddats ned från Naturresursinstitutets gränssnittstjänst 23.3.2020 med licensen CC BY 4.0.

Vid användning av materialet ska den ursprungliga källan och datumet för materialversionen uppges (de med kursiv vid behov):

Exempel: Naturresursinstitutet, [namnet på statistikgrenen/produkten/namnet på tjänsten], [datum som hänvisas till]

Genom att motta, ladda ned eller på annat sätt ta del av material godkänner användaren dessa användarvillkor.

Användarvillkoren för uppgifter som produceras som uppdrag och avgiftsbelagda tjänster är avtalsspecifika. Övriga producenters uppgifter står under deras användarvillkor. I statistikdatabasen kan dataproducenten ses från menyn Om tabellen i statistiktabellen. Mer om detta i bruksanvisningen för statistikdatabasen.