Siirry pääsisältöön

Puun markkinahakkuut 2022

Julkaistu 15.5.2023

Vuonna 2022 teollisuus hakkasi tukki- ja kuitupuuta yhteensä 64,0 miljoonaa kuutiometriä. Määrä säilyi suurena, vaikka pieneni 1,8 miljoonaa kuutiometriä edellisvuodesta. Hakkuumäärä oli tilastointihistorian kolmanneksi suurin.

  • Valtaosa (82 %) hakkuista kertyi yksityismetsistä, joista hakattiin teollisuuspuuta kaikkiaan 52,3 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä väheni edellisvuodesta kolme prosenttia.
  • Valtion ja metsäteollisuusyhtiöiden metsien hakkuut kasvoivat kuusi prosenttia edellisvuodesta, ollen 11,7 miljoonaa kuutiometriä.
  • Tukkipuuta hakattiin 28,6 ja kuitupuuta 35,3 miljoonaa kuutiometriä.
  • Puulajeista eniten teollisuuden käyttöön hakattiin mäntyä 28,4 miljoonaa kuutiometriä. Kuusta hakattiin 25,4 ja koivua 10,2 miljoonaa kuutiometriä.
  • Energiapuuta korjattiin 6,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kuusi prosenttia edellisvuotta enemmän. Korjatusta energiapuusta 63 prosenttia oli koko- ja rankapuuta.

Alueelliset tiedot

  • Maakunnista suurimmat teollisuuspuun hakkuumäärät kertyivät Pohjois-Savosta (6,9 milj. m³) ja Pohjois-Karjalasta (6,8 milj. m³).
  • Yli miljoona kuutiometriä teollisuuspuuta hakattiin Kuopion (1,4 milj. m³), Mikkelin (1,2 milj. m³), Savonlinnan (1,0 milj. m³) ja Kouvolan (1,0 milj. m³) kuntien alueelta.
  • Maakunnista suurimmat energiapuun hakkuumäärät kertyivät Pirkanmaalta (0,8 milj. m³), Uudeltamaalta (0,6 milj. m³) ja Pohjois-Pohjanmaalta (0,6 milj. m³).

Lue tiedote

Puun markkinahakkuiden määrä (m3) ja muutos (%) vuonna 2022

  Hakkuumäärä

Verrattuna edelliseen

vuoteen

Verrattuna edeltävän viiden

 vuoden keskiarvoon

  1 000 m3 % %
Teollisuuspuu yhteensä  63 951 -3 0
Tukkipuu yhteensä 28 607 -2 5
Mäntytukki 12 372   -1 5
Kuusitukki 15 086   -2 5
Lehtitukki 1 149   1 5
Kuitupuu yhteensä 35 344 -4 -3
Mäntykuitu 16 023   -4 -5
Kuusikuitu 10 275   -3 0
Lehtikuitu 9 046   -4 -4
Energiapuu yhteensä 6928 6 25
Karsittu ranka 3 097   25 55
Kokopuu 1 259   -5 13
Latvusmassa ja kannot 2 572   -5 6

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Huomioitavaa

Maakuntien hakkuumäärien vertailussa tulee huomioida, että vuonna 2021 alussa viisi kuntaa muutti maakuntaa. Luke tilastoi kunkin kohdevuoden luvut silloin voimassa olevalle maakuntajaolle.