Siirry pääsisältöön

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2022 (ennakko)

Julkaistu 10.1.2023

Lokakuussa 2022 metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 1,29 miljardia euroa. Vientiarvosta 27 prosenttia tuli paperista ja 23 prosenttia kartongista. Massan osuus 24 prosenttia. Sahatavara kattoi 13 ja vaneri viisi prosenttia kuukauden vientituloista.

 

  • Lokakuun loppuun mennessä metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli reaalisesti 12,42 miljardia euroa ja oli edellisvuoden samaan ajankohtaan verrattuna seitsemän prosenttia pienempi (deflatointi: tukkuhintaindeksi). Vientiarvosta kartongin osuus oli 28 prosenttia. Paperin osuus on viidenneksen ja massan sekä sahatavaran 19 prosenttia.
  • Tammi-lokakuussa puutuoteteollisuuden viennin arvo oli 3,64 miljardia euroa ja oli edelliseen vuoteen verrattuna kuusi prosenttia pienempi. Sahatavaran viennin arvo laski 11 prosenttia ja vientimäärä kolme prosenttia. Vanerin vientiarvo kasvoi neljä prosenttia, mutta vientimäärä laski neljä prosenttia.
  • Samana ajankohtana massa- ja paperiteollisuuden vientiarvo oli 8,78 miljardia euroa ollen reaalisesti kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Valkaistun sulfaattisellun vientiarvo laski viisi prosenttia ja -määrä yhdeksän prosenttia. Aikakauslehtipaperin vientiarvo laski 11 ja vientimäärä 28 prosenttia. Hienopaperin vientiarvo laski 31 ja -määrä 46 prosenttia. Kartongin vientiarvo kasvoi kolme prosenttia ja -määrä prosentin.
  • Lokakuussa 2022 puuta tuotiin 0,47 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 55 prosenttia pienempi verrattuna edellisen vuoden keskimääräiseen kuukausittaiseen tuontimäärään. Puumäärästä kolmasosa tuli Latviasta, 24 prosenttia Ruotsista ja 22 prosenttia Virosta.
  • Suomeen tuotiin puuta 4,41 miljoonaa kuutiometriä tammi-lokakuussa 2022. Puun tuonnin määrä väheni edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna 58 prosenttia. Tuodusta puusta oli kuitupuuta 54, haketta 30 ja tukkipuuta kaksi prosenttia. Kuitupuun tuonti väheni edelliseen vuoteen verrattuna 60 prosenttia. Hakkeen tuonti väheni 63 ja tukkipuun 72 prosenttia.
  • Tammi-lokakuussa 2022 tuodusta puumäärästä 34 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Virosta saapui 23 ja Latviasta 20 prosenttia puusta.

Allow functional cookies to show the embedded graph.