Siirry pääsisältöön

Kalatalouden ympäristöohjelma

Kalatalouden ympäristöohjelma

Kalatalouden ympäristöohjelmassa on kaksi osakokonaisuutta, (1) Kalavarojen elinvoimaisuuden parantaminen ja (2) Luonnossa menestyvät istukkaat, joiden panoksilla on eniten potentiaalia luoda ja lisätä mahdollisuuksia kalakantojen tilan parantamiselle ja kestävälle hyödyntämiselle.

Ensimmäisessä osakokonaisuudessa tavoitteena on edistetään Suomen kalavarojen elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta parantamalla kalakantojen luontaista lisääntymistä. Lisäksi aluesuunnittelun, velvoitetarkkailun sekä verkostoitumisen kehittämisellä tavoitellaan tehokkaampaa kalatalouden, vesienkäytön ja ympäristönsuojelun tavoitteiden yhteensovittamista. Toisessa osakokonaisuudessa kehitetään uusia menetelmiä pitkään laitosviljelyn varassa olleiden uhanalaisten kalalajien laitoskantojen villiyttämiseksi ja luonnossa menestyvien istukkaiden tuottamiseksi.