Siirry pääsisältöön

Uudenmaan peltojen ravinnekierto kuntoon – vesistöt hyvään tilaan

NewRaHa

Hankkeessa tutkimus, neuvonta ja Uudenmaan viljelijät tavoittelevat yhdessä ravinteiden kiertoa pelloissa, vesien puhtautta ja peltojen hyvää kasvukuntoa kehittämällä kerääjäkasvien käyttöä yhä toimivammaksi menetelmäksi. Luken tutkimusosaaminen kenttäkokeineen yhdistetään maatiloilla tehtäviin tilakokeisiin ja peltolohkokokeiluihin. Jatkuvatoimisten vedenlaadun mittausten avulla saadaan tietoa ravinnekuormituksen vähenemisestä. Tiedon tehokas kulku toimijoiden välillä on keskeisiä tavoitteita.

Hankkeella tuotetaan tietoa mm. kerääjäkasvilajeista ja lajikkeista sekä siitä, miten eri perusmuokkausmenetelmät (kyntö, kevytmuokkaus, suorakylvö) tulee linkittää kerääjäkasvin kanssa. Uusin tieto kerääjäkasveista siirtyy käytäntöön vuorovaikutteisen toiminnan kautta. Yleisesti tietoa välitetään pellonpiennarpäivillä, tilaisuuksissa, lehdissä ja nettisivuilla. Julkaisutoiminta jatkuu aktiivisena koko hankkeen ajan. Julkaisemisen laajuutta ja sisältöä lisää yhteistyö muiden hankkeiden kanssa.