Siirry pääsisältöön

Rahanarvoisia vaihtoehtoja syväturpeisten viljelysmaiden käsittelyyn

RATU

Turvemaat ovat tärkeitä maatalouselinkeinolle, mutta olennaisia myös ilmastonmuutoksen hillintätavoitteiden ja vesiensuojelun kannalta. Olisikin tarpeen löytää keinoja, jotka pystyisivät sovittamaan yhteen monia turvemaihin kohdistuvia pyrkimyksiä.

Hankkeessa kehitetään viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyönä ratkaisuja siihen, miten voidaan edistää turvemaiden ilmastoystävällistä käyttöä maataloudessa ja toteuttaa tehokkaimpia keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tarkastelussa olevaan keinovalikoimaan kuuluvat viljelyn kestävä tehostamisen keinot turvemailla, erilaiset lisäpellon saantimahdollisuudet, tilusjärjestelyt ja turvemaakosteikot. Hankkeessa haetaan viljelijöille sopivia keinoja turvemaiden tehokkaaseen ja ilmastoystävälliseen käyttöön ja aktivoidaan viljelijöitä näkemään turvemaiden erilaiset mahdollisuudet, soveltamaan parhaita käytäntöjä ja hakemaan yhteistyössä ratkaisuja turvemaiden ilmastoystävälliseen käyttöön.

Hanke tuottaa keskeisiä tuloksia siitä, miten maatalous hyödyntää tehokkaasti olemassa olevia turvemaita, löytää vaihtoehtoja turvemaiden raivaukselle ja soveltaa ratkaisuja turvemaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen viljelijälähtöisesti. Päästövähennykset nimenomaan turvemailta ovat tärkeitä mahdollisuuksia, joilla maatalous voi todennetusti osoittaa panoksensa ilmastotalkoisiin. Samalla vaikutetaan myönteisesti myös vesistökuormituksen vähentämiseen sekä maatalouden elinvoimaisuuteen ja yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen.

Hanke koostuu kolmesta osiosta, joissa turvemaiden ilmastotoimia kehitetään ja viestintätoimien avulla aktivoidaan ja viedään eteenpäin.

Osio 1: Tilusjärjestelyt. Miten tilusjärjestelyssä voi tehdä kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä ratkaisuja?

1.1 Turvemaiden kohtalo ja haluttavuus toteutuneissa tilusjärjestelyissä ja maanvaihdoissa

1.2 Turvemaakosteikot kustannustehokkaaksi päästövähennysratkaisuksi

Osio 2: Turvemaiden viljelyn kestävä tehostaminen

Osio 3: Lisäpeltoa laajentaville maatiloille turvemaiden viljelyä vähentäen

3.1 Pitkäaikaiset vuokrasopimukset tilusjärjestelyjen vaihtoehtona

3.2. Nurmen pitkäaikainen sopimusviljely kasvinviljelytilojen kivennäismailla kotieläintilojen tarpeisiin

Hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitos ja ProAgria Itä-Suomi, ProAgria Keski-Pohjanmaa ja ProAgria Keskusten Liitto. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus.

Ajankohtaista

Neuvojawebinaari: Säätösalaojitus turvepelloilla 23.9.2021

Turvepellot, ilmasto ja maaperä – miten vähentää muokkausta käytännössä? -webinaari 23.3.2021

Turvepeltojen ilmastovaikutukset ja turvepeltojen viljelyn ilmastoratkaisut -webinaari 5.11.2020:

  • Tutkimusprofessori Kristiina Reginan (Luke) alustuksen nauhoitus ja esitys (pdf)

Turvepeltojen kestävät viljelytavat -webinaari 3.11.2020:

Turvepeltojen viljelystä Käytännön Maamies -lehdessä 10/2020