Siirry pääsisältöön

Jätevesilietefosforin potentiaali kasvintuotannossa ja vaikutukset ympäristöön ja elintarviketurvallisuuteen

PProduct Jätevesilietefosforin

Jätevesilietteiden sisältämä fosfori on merkittävin fosforilähde, jota ei hyödynnetä kasvintuotannossa juuri lainkaan. Tulevaisuudessa fosforivarantojen ehtyessä myös tämän fosforilähteen hyväksikäyttöä on edistettävä. Suurimmat esteet lietefosforin hyväksikäytölle on sen heikko liukoisuus sekä epätietoisuus lietteen sisältämistä haitallisista orgaanisista yhdisteistä sekä lääkejäämistä ja niiden päätymisestä ympäristöön sekä edelleen ruokaketjuun. Tässä tutkimuksessa selvitetään jätevesilietteiden sitoman fosforin pitkäkestoinen lannoitusvaikutus, mikä on useimmiten jäänyt tiedostamatta helppoliukoiseen fosforiin keskittyneessä käyttökelpoisuuskeskustelussa. Lietteiden sisältämien haitallisten yhdisteiden ja lääkejäämien pitoisuudet, niiden mahdollinen siirtyminen ruokaketjuun sekä vaikutukset ympäristöön selvitetään. Uutena lietteiden käsittelymenetelmänä tutkitaan pyrolyysin vaikutusta lietefosforin käyttökelpoisuuteen sekä haitta-aineiden biosaatavuuteen ja siten elintarviketurvallisuuteen.