Siirry pääsisältöön

POVAUS: Poronhoidon varautuminen ja selviytymiskeinot uusiin, äkillisiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin

POVAUS

Arktisella alueella ilmastonmuutos, globalisaatio ja lisääntyvä maankäyttö uhkaavat perinteisiä elinkeinoja sekä alkuperäiskulttuurien elinvoimaisuutta. Suomessa kriittisessä asemassa on erityisesti poronhoito. Poronhoidon taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden varmistamiseksi tarvitaan tietoa erilaisista sopeutumiskeinoista ja hyvistä käytännöistä, joilla poikkeuksellisiin oloihin voidaan varautua ja sopeutua.

Tämän hankkeen tavoitteena on tunnistaa, analysoida ja kehittää porotalouden keinoja varautua ja sopeutua poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Hankkeessa kehitetään sopeutumismalleja ja hyviä käytäntöjä sekä opitaan jo käytössä olevista selviytymiskeinoista ja -strategioista. Tulosten pohjalta laaditaan yhteistyössä poronhoitajien ja poronhoidon hallinnon kanssa sopeutumismalleja, hyviä käytäntöjä ja matalan kynnyksen tiedonkeruujärjestelmä, joiden avulla sekä paliskunnat että viranomaiset pystyvät parantamaan poronhoidon sopeutumista ja varautumista äkillisiin poikkeustilanteisiin.

Hankkeen tulosten merkittävimmät hyödyntäjät ovat poronhoitajat, porotalouden hallinto ja muut porotalouden sidosryhmät. Hanke edistää merkittävästi myös porotutkimusta luoden useita mahdollisuuksia jatkaa tutkimusta uusissa hankkeissa. Hanke tuottaa paliskunnille tietoa eri sopeutumismenetelmistä ja niiden vaikutuksista eri tilanteissa. Lisäksi hankkeessa tehtävä tiedonkeruujärjestelmä mahdollistaa paliskunnille poikkeusoloista ilmoittamisen matalla kynnyksellä. Ministeriöille ja ELY-keskuksille hanke tuottaa tietoa, jonka pohjalta pystyttään kehittämään kustannustehokkaita tapoja tukea porotaloutta erilaisissa poikkeuksellisissa oloissa ja arvioimaan poikkeuksellisten olojen kustannuksia sekä muita vaikutuksia porotalouteen.