Siirry pääsisältöön

Kuitulietettä peltoon ravinteiden välittäjäksi syksystä seuraavalle kasvukaudelle

'''

Hanke selvittää metsäteollisuuden kuitulietteiden käyttöä sitomaan pelloilla kasvukauden jälkeen olevia tai mineralisoituvia ravinteita ja välittämään ne seuraavana kasvukautena kasvien käyttöön samalla estäen ravinteiden huuhtoutumisen syksyn ja talven aikana.

Tulokset raportoidaan Luonnonvarakeskuksen julkaisusarjoissa. Tulosten perusteella laaditaan ytimekkäät oppaat viljelijöiden, levitysurakoitsijoiden, kuntatoimijoiden sekä sellu- ja paperiteollisuuden käyttöön. Kuitujen peltokäytöstä tehdään opetusvideoita ja käyttöä demonstroidaan pellonpiennartapahtumissa. Hanke järjestää asiaa koskevia seminaareja mahdollisuuksien yhteistyössä muiden Raki-hankkeiden kanssa.