Siirry pääsisältöön

Landemia

Landemia

Projektin kohdealueena on Etelä-Pohjanmaan maakunta. Projektissa

- lisätään tietämystä maallemuuton esteistä ja tuotetaan niihin ratkaisumalleja,

- edistetään toimenpiteitä, joilla esille tulleita maallemuuton esteitä poistetaan, ja

- selvitetään kylien vetovoima- ja pitovoimatekijöitä sekä tuotteistetaan ja markkinoidaan niitä.

Projektin tavoiteltuina vaikutuksina ja hyötyinä on

- edistää Etelä-Pohjanmaan maakunnan maaseudun vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta,

- saada Etelä-Pohjanmaan maaseudulle uusia pysyviä asukkaita, sekä

- tukea ja mahdollistaa monipaikkaista asumista ja paikkariippumatonta työskentelyä.

Projekti saa rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Euroopan maaseuturahastosta.

Luke vastaa projektin tutkimusosuudesta, jonka kyselyraportit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä.