Siirry pääsisältöön

Kesäsiika takaisin

Kesäsiika takaisin

Kesäsiika takaisin / Sommarsiken tillbaka -hankkeen tarkoituksena on tuottaa lisätietoa Tornionjoen kesäsiikakannan kestävän kehityksen ja käytön edistämiseksi sekä kalakannan hallinnoinnin ohjaukseen ja tueksi. Tavoitteena on turvata vaellussiika Perämeressä ja sen nousu Tornionjokeen sekä vaalia Tornionjoen siikaan liittyviä perinteitä. Hankkeen myötä karttuva tietopääoma edesauttaa elinvoimaisen siikakannan säilymistä ja siten myös siiankalastuksen mahdollisuuksien ylläpitoa joki- ja rannikkoalueella. Hankehakemus Interreg Nord IV -hakuun tehdään Suomen ja Ruotsin rajat ylittävässä yhteistyössä yhdessä ProSiika ry:n, Norrbottenin lääninhallituksen ja Tornedals Högskolanin kanssa. ProSiika Ry toimii hankkeen vastuullisena vetäjänä.

Keskeiset tehtäväkokonaisuudet tähtäävät:

-Tornionjoen siikatutkimuksen edistämiseen
-Tornionjoen siikaan liittyvän kulttuurin vaalimiseen ja tallentamiseen
-Rajat ylittävän yhteistyön edistämiseen Tornionjoen siian osalta

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet on jaettu erillisiin työpaketteihin:

1. Jokeen nousevien siikojen radiolähetinmerkintä (ruotsalaisen yhteistyökumppanin osuus tutkimuskokonaisuudessa)
2. Vastakuoriutuneiden poikasten merkintä ja pyynti smolttiruuvilla sekä haavilla
3. Tornionjoen siika ilmasto- ja ympäristömuutosten paineessa (sisältyy loppuraporttiin)

Hanke on suunniteltu toteutusajalle 2015-2018. Mikäli myönteinen rahoituspäätös saadaan, hankkeeseen liittyvät työt käynnistyvät alkusyksystä 2015. Toteutuessaan hanke hyödyttää Tornionjoen alueen siikakantojen vaalimista, mutta tuottaa tietoa myös muiden Pohjanlahden alueen siikajokien hyväksi.

Tutkimustyö liittyy kiinteästi muihin Luonnonvarakeskuksessa meneillään oleviin siikatutkimuksiin ja vastaa erityisesti MMM:n siikatyöryhmän loppumietinnössä esitettyihin vaellussiikaa koskeviin selvitystarpeisiin. Hankkeessa tuotetaan tietoa siikakantojen kestävän käytön ja elinvoimaisuuden tukemiseksi ja se edesauttaa siten kestävän luonnonvaratalouden ja -politiikan toteutumista. Luonnonvarakeskus on tutkimusosion työn pääasiallinen toteuttaja yhdessä Norrbottenin lääninhallituksen kanssa. ProSiika ry toimii hankkeen vetäjänä ja vastaa hankkeen kulttuuriosion tuottamisesta.

Hakemus Interreg Nord IV A -hakuun tulee jättää 6.6.2015 mennessä ja rahoituspäätökset saadaan loppukesästä 2015.