Siirry pääsisältöön

Lemmikkieläinten jalostus -jatkohanke, Koiranjalostuksen ongelmat ja valvontakriteerit

KAJO

Hankkeen ja siinä tehtävän selvityksen tavoitteena on luoda edellytyksiä haitallisesta eläinjalostuksesta johtuvien hyvinvointiongelmien lievittämiselle koirilla. Selvitys on jatkoa vuonna 2020 julkaistuun selvitykseen: ”Eläinjalostukseen liittyvän eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanon tehostaminen. Selvitys koirien jalostukseen liittyvistä ongelmista ja puuttumiskeinoista”. Ensimmäinen osa keskittyi lyhytkalloisten koirien sellaisiin merkittävää hyvinvointihaittaa aiheuttaviin perinnöllisiin ominaisuuksiin, jotka vaativat eläinsuojelulain kiireellisintä toimeenpanoa.

Selvityksessä luodaan eläinsuojelulain vaatimukset täyttävät valvontakriteerit ja raja-arvot merkittävää hyvinvointihaittaa aiheuttaville iho- ja silmäsairauksille, lyhytraajaisuudelle ja nivelten kasvuhäiriöille, luonteelle, sukusiitokselle ja mutaatioille, jotka altistavat vakaville terveyshaitoille sekä rotukohtaisille ongelmille, joiden yleisyys on koirapopulaatiossa korkea.

Mahdollisesti sairaan jälkeläisen tuottava jalostusyhdistelmä on Suomen eläinsuojelulain mukaan kielletty, mutta tällä hetkellä ei ole muodostunut toimivaa oikeuskäytäntöä siitä, kuinka tätä osaa laista tulisi tulkita ja missä tilanteissa sitä pitäisi soveltaa. Asian kirkastamiseksi selvityksessä määritellään raja-arvoja tilanteisiin, joissa viranomaisen on arvioitava, onko eläinsuojelulainsäädäntöä jalostuksen osalta rikottu ja mitkä ovat toimenpiteet rikostapauksessa. Työkalut tulevat Maa- ja metsätalousministeriön, Ruokaviraston ja valvontaeläinlääkärien käyttöön.

Selvitystä käytetään myös uuden eläinten hyvinvointilain valmisteluun, jota johtaa MMM. On välttämätöntä, että eläinsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä kehitetään, jotta kiellettyyn jalostustoimintaan voidaan käytännössä puuttua. Uuden eläinten hyvinvointilain yhteyteen tarvitaan varsinaista lakitekstiä tarkempaa lainsäädäntöä (asetus), johon lakia toimeenpaneva valvonta voi tukeutua. Asetuksessa tulee säätää tarkemmin vioista, jotka sulkevat eläimen pois jalostuksesta. Samoin siitä, mitkä ovat ne perinnölliset viat ja sairaudet sekä toimenpiteet, joita kaavailtu eläinlääkärien ilmoitusvelvollisuus koskee. Tämä selvitys antaa vastauksia näihin kysymyksiin.