Siirry pääsisältöön

Future Bio-Arctic Design II (F.BAD II)

F.BADII

Tekstiiliteollisuus on globaalisti yksi suurista päästöjen tuottajista. Vaatteiden tuotanto on lisääntynyt, mutta kuitenkin vaatteiden käyttöikä on lyhentynyt. Tekstiilimateriaalit ja -tuotteet valmistetaan osin EU:n ulkopuolella, pääosin Aasiassa, ja pitkien kuljetusmatkojen takia tekstiileihin on lisättävä mm. tehokkaita homeenestoaineita ja hyönteiskarkottajia. Kemikaaliylikuormitus ja siitä johtuvat yliherkkyydet ja allergiat ovat lisääntyneet huomattavasti, ja osasyynä ovat tekstiilien sisältämät viimeistelykemikaalit. Suurin osa näistä tekstiileissä käytetyistä kemikaaleista on vähintään haitallisia ja jopa myrkyllisiä ympäristölle. Viimeistelykemikaalien lisäksi tekstiilimateriaalien tuotannossa käytetään synteettisiä kuituja, joiden valmistukseen käytetään uusiutumattomia öljypohjaisia raaka-aineita, jotka vaativat paljon energiaa ja aiheuttavat pitkien kuljetusmatkojen kanssa huomattavat kasvihuonekaasupäästöt. Markkinoilla on myös älytekstiilejä, mutta yleensä niillä tarkoitetaan tekstiilejä, joihin on liitetty muovi- ja metalliyhdisteitä, ja näin ollen, ekologisuutta ja kierrätettävyyttä ei ole välttämättä mietitty loppuun asti.

Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU:n komissio on julkaissut maaliskuussa 2021 uuden kemikaalistrategian Kestävyyttä edistävä kemikaalistrategia - Kohti myrkytöntä ympäristöä. Sen ydintavoitteena on kehittää ja saada käyttöön kestäviä kemikaaleja, jotka mahdollistavat vihreän ja digitaalisen siirtymän, ympäristönsuojelun sekä ihmisten terveyden suojelun innovoimalla mm. kemikaali- ja tekstiiliteollisuutta. EU:n aiempaa kemikaalipolitiikkaa on kehitettävä ja on tehokkaammin vastattava vaarallisten kemikaalien aiheuttamiin haasteisiin.

Future Bio-Arctic Design (F.BAD) – projektissa (2018 – 2021) tutkittiin pohjoisen luonnon kasveista yhdisteitä, jotka voisivat korvata nykyisin käytettyjä haitallisia ja vaarallisia kemikaaleja. Projektin älysovellutuksissa merkittäviksi nousivat kasviuutteiden mahdollisuudet luonnonmukaisina homeenestoaineina, UV-suojina tai hyönteisten karkotteina. Esimerkiksi hyttysten ja tuholaisten torjuntaan soveltuvia tekstiilejä on jo olemassa, mutta niissä käytetään ympäristölle, kaloille ja vesieliöille erittäin vaarallista permetriiniä. F.BAD - projektissa luotiin luonnonmateriaaleista älytekstiiliprototyyppejä, joiden tekstiilimateriaalien valmistamisessa olivat lappilaiset tekstiili- ja vaatetusalan yritykset tiiviisti mukana. Tavoitteena oli tehdä luonnonmukainen ja turvallinen älytekstiilimateriaali, jossa aktiiviset kasviuutteet on kiinnitetty tekstiilikuituihin. Tämä oli ensimmäinen askel ideasta demoksi.

F.BAD II - projekti on jatkoa F.BAD – projektille ja nyt siirrytään ideointi- ja arviointivaiheesta kehittely- ja testausvaiheen kautta luomaan pohjaa tuotteistamisvaiheelle. F.BAD II - projektissa edellisessä vaiheessa valmistettujen tutkimusprototyyppien äly- ja materiaaliominaisuudet testataan. Yritysverkosto on edelleen vahvasti mukana projektissa ja heidän kanssaan yhteistyössä valmistetaan älytekstiilistä tuoteprototyypit vihreän kemian menetelmillä. F.BAD II - projektissa tuotteiden valmistaminen tapahtuu yrityksissä, mutta älytekstiilin kehittämisessä ja pilotoinnissa hyödynnetään elinkeinoelämälle suunnattuja kehittämisympäristöjä Luonnonvarakeskuksessa, Lapin yliopistossa ja Lapin ammattikorkeakoulussa. Tavoitteena on vähähiilisyys raaka-aineiden ja materiaalien tehokkaan hyödyntämisen kautta koko tuotanto- ja tuoteketjussa, joten valmistusprosessissa arvioidaan älytekstiilimateriaalien turvallisuus ja ympäristövaikutukset jo ensimmäisille tuoteprototyypeille. Tämän lisäksi älytekstiilituotteiden tuotantoprosessin edellytykset sekä prototyyppien lainsäädännöllinen polku mallinnetaan.