Siirry pääsisältöön

Pohjois-Suomen ensiharvennusrästien puu liikkeelle

Ensiharvennusrästit

Päätavoite on saada ensiharvennusten puu liikkeelle. Paikannetaan Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien ensiharvennusrästikeskittymät. Selvitetään keskittymien edustama puuraaka-ainepotentiaali ja määritetään puunkorjuun teknistaloudelliset edellytykset kolmella vaihtoehtoisella tavalla. Tapauskohtaisiin taloustarkasteluihin sisällytetään puuston myöhempi kehitys. Metsänomistajat saavat uutta tietoa ensiharvennuksen toteutustavan ja puuston myöhemmän kehityksen välisestä suhteesta. Luodaan vuorovaikutustilaisuuskäytäntö tulosten jalkauttamiseen metsänomistajille ja metsäalan toimijoille. Vuorovaikutusta varten lasketaan keskittymille ensiharvennuksen toteutuksen kannattavuus kolmella vaihtoehtoisella menetelmällä. Tuotetaan teemakarttoja, joita mm. metsänhoitoyhdistykset voivat hyödyntää ensiharvennuskohteiden paikantamisessa ja metsänomistajien aktivoinnissa. Lisäksi pidetään hankkeen loppuseminaari webinaarina, jossa esitellään toimintatapaa ja tuloksia.