Siirry pääsisältöön

Elonkirjon köyhtymisen ympäristölliset ja yhteiskunnalliset yhteydet (BIOD)

BIOD

Elonkirjo vaikuttaa sinunkin elämääsi 

Elonkirjo eli luonnon monimuotoisuus on välttämätöntä ympäristön ja ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Vaikka elonkirjon biologista merkitystä ja sen köyhtymisen ekologisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia on jo tutkittu paljon ja poliittinen tahtotila pysäyttää luontokato on erityisesti Euroopassa vahva, elonkirjo köyhtyy edelleen kiihtyvällä nopeudella. 

Elonkirjon lisääminen ja luonnon ennallistaminen on tulossa entistä vahvemmin osaksi EU:n ja Suomen lainsäädäntöä. Meidän ei tarvitse odottaa, vaan elonkirjosiirtymän tiedollinen perusta on jo nyt riittävän vahva aloittaa toimenpiteet luontokadon pysäyttämiseksi. Nyt tarvitaan ratkaisuja pitkäjänteiseen päätöksentekoon.  

BIOD-ohjelma tutkii elonkirjoa hyvinvoinnin edellytyksenä ja tuottaa tietoa luontopositiivisten päätösten tekoon. Tarvitsemme perustavanlaatuista yhteiskunnallista muutosta luontokadon pysäyttämiseksi. Tämä puolestaan edellyttää muutosta ajattelu- ja toimintatavoissamme. Voimme jokainen tehdä päätöksiä, joilla on myönteinen vaikutus omaan, läheistemme ja laajemmin yhteiskunnan hyvinvointiin edesauttamalla monimuotoisuuden palauttamista muokkaamaamme ympäristöön.

Monitieteistä ja vuorovaikutteista tutkimusta 

BIOD-ohjelman muodostaa kolme konsortiota eli hankekokonaisuutta, jotka täydentävät toisiaan ja tuovat ratkaisuja siihen, miten elonkirjon köyhtymistä ehkäistään ja millaisia ovat ihmistoimien vähemmän tunnetut vaikutukset elonkirjoon. Useiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteinen, monitieteinen tutkimus keskittyy elonkirjon heikentymisen syihin ja pohtii elpymisen keinoja eri näkökulmista. Lähtökohtana on maankäyttö ja sen suunnittelu: miten ihminen on tahallaan tai vahingossa ajanut luontoarvoja kauemmas kaupungeista ja talouskäytössä olevilta mailta.  

Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. 

Image
BIOD logo

Ministeriöiden tarve tutkitulle tiedolle

Katso video, jossa maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kansliapäälliköt keskustelevat luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä ja tarpeesta tutkitulle tiedolle päätöksenteon tukena.

Käykö kaupunki luonnolle?

Kuntaliiton yhdyskunta- ja ympäristöyksikön johtaja Miira Riipinen kertoo videolla, millaisia mahdollisuuksia kunnilla tänä päivänä on luontohaitan välttämiseen ja luonnon elvyttämiseen.

Luonnollisesti kaupungissa

Videolla Lahden kaupungin yleiskaavoittaja Sanna Suokas konkretisoi tarvetta huolehtia asukkaiden lähiluonnosta ja sen saavutettavuudesta.