Luke.fi- ja stat.luke.fi-sivustot ovat uudistuneet. Lue lisää
Siirry pääsisältöön

Markkinamarginaalit maatalouden eri sektoreille

Markkinamarginaali sianlihantuotantoon

Sianlihatuotannon markkinamarginaalissa tuoton muodostaa sianlihatuotto. Menoerät ovat: porsas, ohra, sian seosrehu, sähkö ja muut muuttuvat kustannukset. Marginaali lasketaan yhtä lihasikaa kohti.

Laskelma on laadittu tammikuun 2015 hinnoin. Hintamuutokset perustuvat kutakin tuotto- ja kustannuserää vastaavan hinnan tai hintaindeksin (2015=100) muutoksiin. Hinnat poimitaan Luonnonvarakeskuksen tilastopalvelun ja hintaindeksit Tilastokeskuksen julkaisemista virallisista tilastoista.

Markkinamarginaali esitetään graafisesti sekä euromääräisinä arvoina että indeksipistelukuina (2015/1=100). Esitystapa on valintapainikkeen avulla käyttäjän valittavissa. Euromääräisessä kuviossa esitetään kuukausittaisten arvojen lisäksi liukuva keskiarvo, joka kuvaa marginaalin keskiarvoa havaintopistettä edeltävän 36 kk:n ajalta.

Markkinamarginaali sianlihantuotantoon

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Markkinamarginaali porsastuotantoon

Porsastuotannon markkinamarginaalissa tuoton muodostaa porsastuotto. Menoerät ovat: ohra, sian seosrehu, sähkö, muut muuttuvat kustannukset ja uudistus. Marginaali lasketaan yhtä porsimakertaa (pahnuetta) kohti.

Laskelma on laadittu tammikuun 2015 hinnoin. Hintamuutokset perustuvat kutakin tuotto- ja kustannuserää vastaavan hinnan tai hintaindeksin (2015=100) muutoksiin. Hinnat poimitaan Luonnonvarakeskuksen tilastopalvelun ja hintaindeksit Tilastokeskuksen julkaisemista virallisista tilastoista.

Markkinamarginaali esitetään graafisesti sekä euromääräisinä arvoina että indeksipistelukuina (2015/1=100). Esitystapa on valintapainikkeen avulla käyttäjän valittavissa. Euromääräisessä kuviossa esitetään kuukausittaisten arvojen lisäksi liukuva keskiarvo, joka kuvaa marginaalin keskiarvoa havaintopistettä edeltävän 36 kk:n ajalta.

Markkinamarginaali porsastuotantoon

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Markkinamarginaali broilerituotantoon

Broilerituotannon markkinamarginaalissa tuoton muodostaa broilerinlihasta saatava tuotto. Menoerät ovat: siipikarjan seosrehu ja untuvikko. Marginaali lasketaan 10 000 linnun erää kohti.

Laskelma on laadittu tammikuun 2015 hinnoin. Hintamuutokset perustuvat kutakin tuotto- ja kustannuserää vastaavan hinnan tai hintaindeksin (2015=100) muutoksiin. Hinnat poimitaan Luonnonvarakeskuksen tilastopalvelun ja hintaindeksit Tilastokeskuksen julkaisemista virallisista tilastoista.

Markkinamarginaali esitetään graafisesti sekä euromääräisinä arvoina että indeksipistelukuina (2015/1=100). Esitystapa on valintapainikkeen avulla käyttäjän valittavissa. Euromääräisessä kuviossa esitetään kuukausittaisten arvojen lisäksi liukuva keskiarvo, joka kuvaa marginaalin keskiarvoa havaintopistettä edeltävän 36 kk:n ajalta.

Markkinamarginaali broilerituotantoon

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Markkinamarginaali kananmunatuotantoon

Kananmunatuotannon markkinamarginaalissa tuoton muodostaa kananmunatuotto. Menoerät ovat: ohra, siipikarjan seosrehu ja uudistus. Marginaali lasketaan vuotta ja 100 munivaa kanaa kohti.

Laskelma on laadittu tammikuun 2015 hinnoin. Hintamuutokset perustuvat kutakin tuotto- ja kustannuserää vastaavan hinnan tai hintaindeksin (2015=100) muutoksiin. Hinnat poimitaan Luonnonvarakeskuksen tilastopalvelun ja hintaindeksit Tilastokeskuksen julkaisemista virallisista tilastoista.

Markkinamarginaali esitetään graafisesti sekä euromääräisinä arvoina että indeksipistelukuina (2015/1=100). Esitystapa on valintapainikkeen avulla käyttäjän valittavissa. Euromääräisessä kuviossa esitetään kuukausittaisten arvojen lisäksi liukuva keskiarvo, joka kuvaa marginaalin keskiarvoa havaintopistettä edeltävän 36 kk:n ajalta.

Markkinamarginaali kananmunatuotantoon

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Markkinamarginaali maidontuotantoon

Maidontuotannon markkinamarginaalissa tuoton muodostaa maitotuotto. Menoerät ovat: lannoitteet, poltto- ja voiteluaineet, muut säilörehukustannukset, ohra, nautojen seosrehu, eläinlääkintä, sähkö, muut kotieläinkustannukset ja uudistus. Marginaali lasketaan yhtä maitolitraa kohti.

Laskelma on laadittu tammikuun 2015 hinnoin. Hintamuutokset perustuvat kutakin tuotto- ja kustannuserää vastaavan hintaindeksin (2015=100) muutoksiin. Hinnat poimitaan Tilastokeskuksen julkaisemista virallisista tilastoista.

Markkinamarginaali esitetään graafisesti sekä euromääräisinä arvoina että indeksipistelukuina (2015/1=100). Esitystapa on valintapainikkeen avulla käyttäjän valittavissa. Euromääräisessä kuviossa esitetään kuukausittaisten arvojen lisäksi liukuva keskiarvo, joka kuvaa marginaalin keskiarvoa havaintopistettä edeltävän 36 kk:n ajalta.

Maidontuotannon kustannusindeksi, joka sisältää pelkästään maidontuotannon markkinamarginaalin määrittämisessä käytetyt kustannukset, esitetään omana kuvionaan.

Maidontuotannon markkinamarginaali

Markkinamarginaali maidontuotantoon

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Maidontuotannon kustannusindeksi (muuttuvat kustannukset)

Maidontuotannon kustannusindeksi (muuttuvat kustannukset)

Allow functional cookies to show the embedded graph.