Siirry pääsisältöön

Maatalouslaskenta 2020: Viljelysmaan hoito ja kastelu 2020

Julkaistu 16.6.2022

Vuonna 2020 Suomen käytössä olevasta maatalousmaasta noin miljoonaa hehtaaria lannoitettiin ainoastaan väkilannoitteilla. Karjanlantaa sai noin 700 000 ha. Kasteltavissa olevaa alaa oli reilu 70 000 hehtaaria, joka oli 3 prosenttia käytössä olevasta maatalousmaasta. Niin sanottua sopimuspeltoa oli viljelyssä noin 4 500 tilalla yhteensä lähes 100 000 hehtaaria. 

  • Tuotantosuunnista lypsykarjatiloilla karjanlantaa saanut ala oli suurin. Ne lannoittivat noin 250 000 hehtaaria sekä väkilannoitteella että karjanlannalla ja lisäksi lähes 70 000 hehtaaria pelkällä karjanlannalla.

  • Sopimuspeltoa vastaanottivat yleisimmin lypsykarjatilat ja luovuttivat tilat, joiden päätuotantosuunta oli muu kasvinviljely.

  • Suurin määrä sopimuspeltoa (14 000 hehtaaria) oli Pohjanmaalla.

  • Suurin määrä kasteltavissa olevaa alaa (14 200 hehtaaria) oli Varsinais-Suomessa.

  • Kasteltavissa olevan alan osuus käytössä olevasta maatalousmaasta oli suurin Ahvenanmaalla (11 prosenttia).

  • Tiloilla, joiden tuotantosuunta on avomaan puutarhatuotanto, kasteltavissa oli noin neljännes pelloista.

Karjanlannan levitysmenetelmät 2020

Allow functional cookies to show the embedded graph.