Siirry pääsisältöön

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2022 (ennakko)

Julkaistu 7.9.2022
  • Ensimmäisellä vuosipuoliskolla metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli reaalisesti 7,19 miljardia euroa ja oli edellisvuoden samaan ajankohtaan verrattuna seitsemän prosenttia pienempi (deflatointi: tukkuhintaindeksi). Kesäkuussa 2022 metsäteollisuuden viennin arvo oli 1,28 miljardia euroa.
  • Tammi-kesäkuussa puutuoteteollisuuden viennin arvo oli 2,44 miljardia euroa ja nousi edellisestä vuodesta reaalisesti 14 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo nousi 11 prosenttia, mutta vientimäärä laski kuusi prosenttia. Vanerin vientiarvo kasvoi kuusi prosenttia ja vientimäärä laski neljä prosenttia.
  • Samana ajankohtana massa- ja paperiteollisuuden vientiarvo oli 4,74 miljardia euroa ollen reaalisesti 15 prosenttia vähemmän edellisvuodesta. Valkaistun sulfaattisellun vientiarvo laski 18 prosenttia ja -määrä 22 prosenttia. Aikakauslehtipaperin vientiarvo laski 28 ja vientimäärä 40 prosenttia. Hienopaperin vientiarvo laski 57prosenttia ja -määrä 66 prosenttia. Kartongin vientiarvo kasvoi yhdeksän prosenttia ja -määrä neljä prosenttia.
  • Ensimmäisellä vuosipuoliskolla metsäteollisuuden merkittävin tuoteryhmä oli kartonki 30 prosentin osuudella vientituloista. Toisena oli sahatavara 22 prosentin osuudella. Massan osuus oli 17 prosenttia ja paperin 15 prosenttia vientiarvosta.
  • Suomeen tuotiin puuta 2,71 miljoonaa kuutiometriä tammi-kesäkuussa. Puun tuonnin määrä väheni edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna 58 prosenttia. Tuodusta puusta oli kuitupuuta 47 prosenttia, haketta 35 prosenttia ja tukkipuuta kolme prosenttia. Kuitupuun tuonti väheni edelliseen vuoteen verrattuna 65 prosenttia. Hakkeen tuonti väheni 56 prosenttia ja tukkipuun 68 prosenttia. Kesäkuussa puuta tuotiin 0,28 miljoonaa kuutiometriä.
  • Tammi-kesäkuussa 2022 tuodusta puumäärästä 55 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Virosta saapui 19 prosenttia ja Latviasta 14 prosenttia puusta.

Allow functional cookies to show the embedded graph.