Siirry pääsisältöön

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2022 (ennakko)

Julkaistu 7.3.2023

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 1,16 miljardia euroa joulukuussa 2022. Vientiarvosta 26 prosenttia tuli paperista ja 24 prosenttia kartongista. Massan osuus oli neljänneksen. Sahatavara kattoi 13 ja vaneri neljä prosenttia kuukauden vientituloista.

 

  • Vuonna 2022 metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli reaalisesti 14,95 miljardia euroa ja oli edellisvuoteen verrattuna reaalisesti kahdeksan prosenttia pienempi (deflatointi: tukkuhintaindeksi). Merkittävin vientituote oli kartonki, jonka osuus metsäteollisuuden vientituloista oli 28 prosenttia. Paperi ja massa kattoivat kumpikin noin viidenneksen. Sahatavaran osuus oli 18 prosenttia ja vanerin viisi.
  • Puutuoteteollisuuden viennin arvo oli 4,21 miljardia euroa vuonna 2022 ja laski edelliseen vuoteen verrattuna 12 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo laski 16 prosenttia ja vientimäärä kaksi prosenttia. Vanerin vientiarvo kasvoi kolme prosenttia, mutta vientimäärä laski kuusi prosenttia.
  • Samana ajankohtana massa- ja paperiteollisuuden vientiarvo oli 10,74 miljardia euroa ollen reaalisesti kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Valkaistun sulfaattisellun vientiarvo laski prosentin ja -määrä seitsemän prosenttia. Aikakauslehtipaperin vientiarvo laski seitsemän ja vientimäärä 26 prosenttia. Hienopaperin vientiarvo laski 24 ja -määrä 41 prosenttia. Kartongin vientiarvo kasvoi prosentilla, ja -määrä laski prosentin.
  • Joulukuussa 2022 puuta tuotiin 0,47 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 55 prosenttia vähemmän verrattuna edellisen vuoden keskimääräiseen kuukausittaiseen tuontimäärään. Puumäärästä 36 prosenttia tuli Ruotsista, 32 prosenttia Virosta ja 22 prosenttia Latviasta.
  • Suomeen tuotiin puuta 5,52 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2022. Puun tuonnin määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 56 prosenttia. Tuodusta puusta oli kuitupuuta 56, haketta 29 ja tukkipuuta kaksi prosenttia. Kuitupuun tuonti väheni edelliseen vuoteen verrattuna 55 prosenttia. Hakkeen tuonti väheni 63 ja tukkipuun 73 prosenttia.
  • Vuonna 2022 tuodusta puumäärästä 27 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Virosta saapui 23 ja Latviasta 21 prosenttia puusta.

Allow functional cookies to show the embedded graph.