Siirry pääsisältöön

Metsästys 2021

Julkaistu 29.7.2022

Riistanhoitomaksun maksoi 307 155 metsästäjää vuonna 2021. Heistä noin 197 000 kävi metsällä. Metsällä käyneiden määrä on vähentynyt 2010-luvulla, mutta viimeiset seitsemän vuotta määrä on pysynyt suunnilleen samana.

  • Vuonna 2021 metsäkanalinnuista teeriä pyydettiin noin 140 000, metsoja 28 000, pyitä 38 000 ja riekkoja 20 000 yksilöä. Teerisaalis hieman kasvoi ja metsosaalis väheni edellisvuodesta.
  • Sinisorsa on ylivoimaisesti pyydetyin vesilintumme, seuraavaksi eniten pyydetään taveja. Vuonna 2021 pyydettiin 187 000 sinisorsaa ja 72 000 tavia, heinätavit mukaan lukien.
  • Kaikista riistaeläimistä eniten saatiin saaliiksi sepelkyyhkyjä, 257 000 yksilöä.  Keskimääräinen sepelkyyhkysaalis oli 11 lintua saalista saanutta metsästäjää kohti.
  • Pienpetoja saatiin viime vuonna saaliiksi edellisvuotta vähemmän. Supikoirasaalis oli noin 115 000 yksilöä, minkkejä pyydettiin 35 000, kettuja 40 000, näätiä 16 000 ja mäyriä 11 000 yksilöä.
  • Metsäjäniksiä pyydettiin 91 000 yksilöä ja rusakoita 73 000 yksilöä, suunnilleen sama määrä kuin edellisvuonna.
  • Hirvisaalis oli 42 484 eläintä. Valkohäntäpeuroja saatiin saaliiksi 74 243.
  • Pienriistaa metsästi noin 163 000 metsästäjää, joista vesilintuja noin 70 000 ja metsäkanalintuja noin 103 000 metsästäjää. Hirvimetsällä kävi noin 116 000 metsästäjää.
  • Riistasaaliista saatiin luullista lihaa noin 10,5 miljoonaa kiloa, josta hirven osuus oli yli puolet. Riistalihan laskennallinen arvo oli noin 77 miljoonaa euroa.

Tietoa tilastosta

  • Luvanvaraisen ja ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevien lajien (hirvieläimet, suurpedot, halli, saukko, hilleri ja vesilinnuista alli, isokoskelo, haahka, haapana, jouhisorsa, lapasorsa, tukkasotka, merihanhi, ja metsähanhi) tiedot ovat peräisin Suomen riistakeskuksesta ja ne on raportoitu yksilön tarkkuudella. (Muut lajit on raportoitu 100 yksilön tarkkuudella.)
  • Tilasto laadittiin 7500 metsästäjälle lähetetyn kyselyn perusteella. Heistä 58 prosenttia vastasi kyselyyn. Muutamien metsästäjien saamat poikkeuksellisen suuret saaliit aiheuttavat saalisarvioihin epävarmuutta, varsinkin aluetasolla. Yleensä runsaimmin metsästettävillä lajeilla saalisarvioiden luotettavuus on parempi kuin vähemmän metsästettyjen lajien.

Koska tiettyjen vesilintulajien tiedonkeruutapa on vaihtunut vuonna 2020, eivät näiden lajien saalismäärät ole vertailukelpoisia ennen vuotta 2020 tilastossa ilmoitettuihin saalismääriin.

Allow functional cookies to show the embedded graph.