Siirry pääsisältöön

Maatiaiskasvilajien ja -lajikekantojen kehitys

1.10.2015

Maatiaislajike eli paikallislajike on nykyisten viljelykasvien varhainen viljelymuoto, joka pitkän ajan kuluessa on sopeutunut paikallisiin ympäristöoloihin. Esimerkiksi maatiaislajikkeen maku, ulkonäkö ja talvensietokyky ovat ominaisuuksia,  jotka eroavat laajasti viljellyistä kaupallisista lajikkeista.

Maatiaislajit ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta ja niillä voi olla kulttuurihistoriallinen arvo. Maatiaiskannat toimivat lisäksi viljelyyn soveltuvien lajikkeiden geenimateriaalina sillä maatiaislajikkeiden kannat ovat geneettisesti laajapohjaisia.

Maatiaiskasvilajien ominaisuuksien arvostus voi nousta uuteen arvoon muuttuvien ympäristöolojen myötä: ilmaston lämpeneminen tai vaatimus tehokkaasta maaperän ravinteiden hyödyntämisestä edellyttää uudenlaisten lajikkeiden jalostusta.

Ruokaviraston julkaisemassa Suomen kasvilajikeluettelossa oli alkuperäislajikkeita 30 kappaletta vuonna 2020 ja 34 vuonna 2022. Alkuperäislajikkeiden hyväksytty siemenviljelysala on ollut 20 - 70 hehtaaria vuosina 2010 - 2021. Puna-apilaa on ollut siitä suurin osa.

Alkuperäislajikkeiden hyväksytyt siemenviljelypinta-alat

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Maatiaiskasvilajien ja -lajikekantojen indikaattorin avulla voidaan arvioida tuotantokasvien geneettistä monimuotoisuutta.  Pyrkimyksenä on turvata kasvilajien perinnöllinen monimuotoisuus. Indikaattori seuraa alkuperäislajikkeiden myyntitarkoituksiin tuotettavan siementuotannon alaa ja kuvaa alkuperäiskasvilajikkeiden käytön leviämistä. Suomessa on myös sellaisia rekisteröityjä alkuperäislajikkeita, joista ei tuoteta siementä myyntitarkoituksiin ja ne eivät ole mukana indikaattorin seuraamassa alassa.  Kaikki alkuperäislajikkeet on luetteloitu Ruokaviraston ylläpitämässä kasvilajikeluettelossa.

Tiedot saadaan Ruokaviraston viljelystarkastustiedoista ja kasvilajikeluettelosta.

Indikaattori on yksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 kansallisista vaikuttavuusindikaattoreista.

Indikaattoritietojen seuraava päivitys on keväällä 2023.