Siirry pääsisältöön

Maatalouden tuottavuus

1.10.2015
|
Päivitetty 18.1.2023

Maatalouden tuottavuuden muutosta on kuvattu suhteessa vuoteen 2005=100 (oranssi käyrä), sekä em. luvusta lasketulla kolmen vuoden keskiarvolla (sininen käyrä). Vuonna 2019 pisteluku oli 123,3. Maatalouden kokonaistuottavuus kasvoi Suomessa vuodesta 1995 vuoteen 2015 keskimäärin 2,4 % vuodessa (sininen käyrä). EU komission tekemän laskelman mukaan vanhojen ns. EU-15 jäsenmaiden keskimääräinen tuottavuuden kasvu oli vastaavalla ajanjaksolla noin 1,1 % vuodessa.

Maatalouden tuottavuus

Allow functional cookies to show the embedded graph.

Mitä indikaattori mittaa?

Yksinkertaistettuna tuottavuudella tarkoitetaan tuotannon määrän ja tuotannossa käytettyjen tuotantopanosten määrän suhdetta. Tuottavuus paranee jos samalla tuotantopanosten määrällä, kuten viljelysmaalla, työllä ja pääomalla, saadaan aikaan suurempi määrä tuotantoa, tai jos samaan tuotantomäärään päästään käyttämällä yhä vähemmän tuotantopanoksia. Tuottavuuden noustessa myös kilpailukyky nousee.

Tuottavuutta tarkastellaan sekä kokonaistasolla, jolloin tuotoksen kehitystä verrataan kaikkien panosten yhteenlaskettuun summaan, että ns. osatuottavuuksina, jolloin tuotosta verrataan yhteen tuotannon panostekijään kerrallaan. Mm. työn tuottavuus, pääoman tuottavuus ja materiaalikäytön tuottavuus ovat ns. osatuottavuuksia.

Tilastokeskus tuottaa tämän indikaattorin tiedot. Tuottavuutta mittaavien indikaattoreiden tietolähteet perustuvat pääosin Eurostatin Economic Accounts for Agriculture (EAA) –tilien tietoihin, mutta työkustannus, maasta aiheutuva kustannus, sekä ns. vaihtoehtoiskustannus omille pääomille on laskettu Total factor productivity in agriculture -metodologiaoppaan mukaisesti.

Maatalouden tuottavuus on yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) vaikuttavuusindikaattori.

Indikaattoritietojen seuraava päivitys on keväällä 2023.