Siirry pääsisältöön

Energiapuun kauppa, 3. vuosineljännes 2022

Julkaistu 10.11.2022

Energiapuun kauppamäärä nousi heinä–syyskuussa runsaan neljäsosan vuoden takaisesta. Pystykaupoissa karsitun rangan keskihinta laski edelliseltä vuosineljännekseltä reaalisesti kolme prosenttia, ja latvusmassan hinta laski 18 prosenttia. Tammi–syyskuussa kauppamäärä jäi edellisestä vuodesta 15 prosenttia, mutta edellisen kolmen vuoden keskimääräinen kauppa ylittyi 13 prosentilla.

  • Energiapuun kaupasta oli vuoden kolmannella neljänneksellä karsittua rankaa 45 prosenttia. Siitä maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 6,0 euroa kuutiometriltä. Hinta oli reaalisesti kolme prosenttia matalampi kuin edellisellä vuosineljänneksellä, mutta koko viime vuoden keskihinta ylittyi yhdeksällä prosentilla. Hankintahinta nousi edelliseltä vuosineljännekseltä yhdeksän prosenttia 32,8 euroon.
  • Latvusmassaa oli energiapuun kaupasta puolet. Latvusmassasta maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 4,8 euroa kuutiometriltä. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna yksikköhinta laski reaalisesti 18 prosenttia ja koko viime vuoteen verrattuna kolme prosenttia. Hankintakaupoissa hinta laski edelliseltä vuosineljännekseltä kuusi prosenttia 18,6 euroon.
  • Energiapuun kauppoja kirjautui vuoden kolmannelle neljänneksellä tilastoon yhteensä 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Se oli runsas neljäsosa enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja kaksi kolmasosaa enemmän kuin edellisen kolmen vuoden aikana keskimäärin.
  • Tammi–syyskuun aikana tilastoitiin energiapuun kauppaa 2,8 miljoonaa kuutiometriä. Se oli 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta 13 prosenttia enemmän kuin edellisen kolmen vuoden aikana keskimäärin. Kolmeen edelliseen vuoteen verrattuna latvusmassa kauppa kasvoi 22 prosenttia ja karsitun rangan kauppa 11 prosenttia.

 

Puukaupan yksikköhinnat tilastoidaan tietokantaan kunkin ajankohdan rahassa käypinä hintoina. Hintamuutoksia tarkastellaan teksteissä ja graafeissa kuitenkin reaalisina, niin että rahan arvon muutos poistetaan elinkustannusindeksillä (1951:10=100). Ennen vuoden 2022 ensimmäistä kvartaalia tässä laskennassa käytettiin tukkuhintaindeksiä.

Tilastoidut hinnat perustuvat puunkauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon. Hinnat tilastoidaan ilman valtion tukea.

Tietoja ei laajenneta vastaamaan kaikkea yksityismetsien puukauppaa. Julkaistut puumäärät edustavat arviolta puolta yksityismetsistä ostetusta energiapuusta.

Allow functional cookies to show the embedded graph.