Siirry pääsisältöön

Turvepeltojen ilmastokestävä viljely - viljelijän näkökulma

TURINA

Turvepeltojen käsittelyn muutoksilla voidaan saavuttaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä, ja siten maanomistajien valinnoilla maankäytössä ja viljelyssä on suuri merkitys Suomen ilmastotavoitteiden täyttämisen ja hiilineutraalisuuskehityksen kannalta. Yhtenä kannustimena muutoksiin voi toimia toisilta viljelijöiltä saatu tieto ja kokemukset onnistuneista toimenpiteistä. Tässä hankkeessa perustetaan kokeilualueita, joilla aktivoidaan viljelijöitä toteuttamaan pitkäkestoisia päästövähennystoimia. Hankkeessa pyritään löytämään tutkijoiden ja viljelijöiden yhteistyönä kullekin turvepeltolohkolle paras mahdollinen viljelijän kannalta hyväksyttävä tapa hidastaa turpeen hajoamista esimerkiksi lisäämällä kasvipeitteisyyttä, vähentämällä muokkausta, metsittämällä tai nostamalla pohjaveden pintaa. Samalla edistetään kosteikkoviljelyn toteuttamismahdollisuuksia ja sen tuotantoketjuja tuomalla alan yrityksiä ja viljelijöitä yhteen. Toteutettujen toimien päästövähennykset, kustannukset, hyödyt ja haitat sekä viljelijöiden kokemukset dokumentoidaan ja viestitään laajasti. Tulosten ja osallistujien kokemusten perusteella kehitetään vastaavanlaisen toiminnan laajentamisen edellytyksiä sekä neuvonnan että tukipolitiikan näkökulmasta.

Lue lisää blogissa

Herkkuja ja hiilineutraaliutta kosteikkoviljelystä

Blogi
|
Kristiina Lång
|
9.6.2023
Ilmasto
Ruoka

Menneitä tapahtumia

Kokkailua kosteikkokasveista 7.6.2023 / Wetland plants in cooking June 7th 2023

Tapahtumassa maisteltiin potentiaalisista ilmastoystävällisistä kosteikkoviljelykasveista, kuten karpalosta, lakasta ja väinönputkesta, tehtyjä ruokia ja jälkiruokia. Lisäksi kokkikisan raati arvioi osmankäämiannoksen.

In this event, snacks made of climate-friendly paludiculture plants e.g. cranberries, cloudberries and angelica, were tasted. The chefs also competed in developing a dish featuring bulrush (Typha). 

Peltopäivä 2022

TURINA-hanke järjesti Peltopäivä 2022 -tapahtumaa Luke Siikajoen tutkimusasemalla 16.8.2022. Päivän aikana saatiin uusinta tutkimustietoa turvemaiden kestävämmästä käytöstä, esimerkiksi kosteikko- ja hiiliviljelystä. Tutustu ohjelmaan täällä. 

Lappeenrannan kosteikkoviljelytilaisuus

Tapahtumakutsu 3.5.2022 tilaisuuteen

Viljelijä! Voit nyt tarjota turvepeltolohkojasi TURINA-hankkeen koealueiksi

Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.