Siirry pääsisältöön

Kokonaiskestävää ja hyväksyttävää puuntuotantoa turvemailta

SUO

Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää suometsien hoidon suunnitteluun uusi toimintamalli, joka kannattavan puuntuotannon edistämisen lisäksi, pyrkii sovittamaan yhteen ilmasto- ja vesistövaikutusten minimointi- sekä monimuotoisuuden lisäämistarpeet.

Hankkeessa kehitettävä toimintamalli tuottaa metsä- ja ympäristöviranomaisille tietoa sekä suunnittelun että valvonnan tueksi. Toimintamallia voivat toimijat viedä omiin suunnittelujärjestelmiinsä ja hyödyntää kestävään, metsänomistajien tavoitteiden mukaiseen suometsien hoitoon ja se voi tukea toimijoita neuvonnassa ja suometsien hoidon toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimintamalli on myös hyödynnettävissä vesienhoidon toimenpideohjelmia ja metsänhoitosuosituksia laadittaessa.