Siirry pääsisältöön

Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi

RANTALAIDUN

Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) -hankkeessa tarkastellaan rantalaiduntamista kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista lisäten tietoa laiduntamisen vaikutuksista ranta-alueiden luonnon monimuotoisuuteen, vesien tilaan, virkistyskäyttöön ja elinkeinoihin. Lisäksi hankkeessa parannetaan viljelijöiden ja neuvojien tietämystä rantalaiduntamisen kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Hoidon sopimuskäytäntöjä kehittämällä ja neuvontaa vahvistamalla kannustetaan viljelijöitä perinnebiotooppien hoitoon ja lisätään hoidon vaikuttavuutta. Hankkeen myötävaikutuksesta rantalaiduntaminen on jatkossa entistä kestävämpää, vaikuttavampaa ja arvostetumpaa.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021­­­­­­­­­–31.12.2022 ja toiminta-alue Pohjois-Pohjanmaa. Luonnonvarakeskus koordinoi hanketta ja osatoteuttajina ovat ProAgria Oulu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Helsingin yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.