Siirry pääsisältöön

Pyrolyysituotteet lietelannan ravinnearvon turvaajina

-

Hankkeen päätavoitteena on tehostaa lietelannan ravinteiden hyödyntämistä sekä edistää pyrolyysitekniikan käyttöönottoa erilaisten biomassasivuvirtojen jalostamisessa lisäarvotuotteiksi. Hankkeessa selvitetään tekniset, lainsäädännölliset, taloudelliset ja ympäristölliset edellytykset säilyttää tai jopa lisätä lietelannan lannoitearvoa pyrolyysinesteen ja biohiilen avulla.

Hankkeen tuotoksina syntyy: 1) Tiivis selvitys nykylainsäädännön asettamista reunaehdoista pyrolyysinesteiden ja biohiilen käytölle lietelannassa myös luonnonmukaisessa viljelyssä. 2) Tieteellinen ja ammattilehtijulkaisu pyrolyysinesteen ja biohiilen lietelantaan lisäämisen mahdollisuuksista. 3) Selvitys pyrolyysituotteiden mahdollisista toksisista vaikutuksista. 4) Lietteen ja pyrolyysinesteen ominaisuudet huomioiva laskuri tarvittavan nesteen lisäysmäärän määrittämiseksi.