Siirry pääsisältöön

Pohjoiset luomudemonstraatiot ja -verkostot

Polve

Luonnonmukaisen tuotannon tavoite Suomessa ja Euroopassa on 20 % luomupeltoa vuoteen 2020 mennessä. Suomessa viljellyistä pelloista on luomutuotannossa Suomessa nyt Eviran ennakkotiedon mukaan vajaa 13 % ja Pohjois-Pohjanmaalla reilu 16 %. Kasvu on kuitenkin nopeaa.

Viime aikoina luomuun on siirtynyt paljon uusia maatiloja, myös isoja viljatiloja. Tiloilla käytetään enenevissä määrin ostopanoksia, kuten lisälannoitteita. Niiden mahdollisimman resurssitehokaskäyttö on tärkeää tietoa tiloille. Tiloille tulee antaa eväitä tuotos-panosajatteluun ja havainnoimalla näyttää miten esim. uudet luomulannoitteet toimivat ja miten niitä tulisi käyttää viljelykierrossa.

Pohjoisten olosuhteiden luomupelloilla on tehty vain vähän tutkimusta, sillä Luken ja entisen MTT:n luomumaatilat ovat sijainneet pääosin Etelä-Suomessa. Tässä hankkeessa demonstroidaan uusia luomuviljelymenetelmiä ja saadaan havainnollista tietoa niistä. Havaintokokeissa testataan hankkeessa mukana olevien yhteistyötahojen tuotteita ja menetelmiä: mm. kasvilajeja ja -lajikkeita, siemenseoksia, lisälannoitteita ja rikkakasvien torjuntamenetelmiä. Olennaista on, että kokeilut tehdään luomuviljelyssä olevilla pelloilla ja tilaolosuhteissa. Näin saada todellista tietoa viljelymenetelmistä ja erilaisista saatavilla olevista tuotteista todellisissa olosuhteissa. Luomupelloilla ei tehdä lakisääteistä, ns. virallista lajikekoetoimintaa, joten tässä hankkeessa jatketaan luomussa tärkeää kauralajikkeiden testausta ja otetaan mukaan ohralajikkeiden testaus.

Demokohteilla ja havaintopelloilla järjestettävissä pellonpiennartilaisuuksissa voidaan esitellä luomun viljelymenetelmiä uusille luomua harkitseville tiloille. Luomussa sallittujen lisälannoitteiden testausta ja niiden käytön opastusta tarvitaan erityisesti uusilla tiloilla ja kun uusia tuotteita tulee markkinoille. Orgaaniset kierrätyslannoitteet ja maanparannusaineet ovat myös tärkeitä hiilen lisäämisessä maaperään. Rikkakasvipuolella on tiloille tarjolla monenlaisia menetelmiä ja myös niiden testaaminen ja esille tuominen on tarpeellista.

Tässä hankkeessa järjestetään myös kaikkien luomutoimijoiden verkostoitumistilaisuuksia, joissa viljelijät, yritykset, neuvonta ja tutkimus tuovat esille uutta tietoa ja näkökulmia ammattiaiheista.

Hanketta koordinoi ProAgria ja Luke toimii osatoteuttajana. Luken vastuulla ovat demokokeiden toteuttaminen yhdessä Infra-yksikön kanssa. Demokokeet tehdään pääosin Siikajoella, tutkimusaseman lähistöllä sijaitsevilla luomutilolla. Vaikka kokeiden luonne on informatiivinen, ne pyritään toteuttamaan niin, että saatu tieto on myös tieteellisesti pätevää. Maatiloilta ja viljelijöiltä saatava tieto olosuhteiden vaihtelusta on sekin tutkimuksen kannalta arvokasta.

Projektin toimintaa ja tuloksia löytyy nettisivuilta: [https://www.proagriaoulu.fi/fi/pohjoiset-luomudemonstraatiot-ja-verkostot/] https://www.proagriaoulu.fi/fi/pohjoiset-luomudemonstraatiot-ja-verkostot/