Siirry pääsisältöön

Nestemäisten kierrätysravinteiden käyttö maataloudessa

NESTERAVINNE

Hankkeen välittömänä kehitystavoitteena on luoda ja pilotoida käytännössä toimiviksi todettuja, konkreettisia ja välittömästi sovellettavia käytännöllisiä yleispäteviä ratkaisuja nestemäisten kierrätyslannoitteiden käyttöön maataloudessa samalla lisäten kierrätyslannoitevalmisteiden typen hyväksikäyttöä kasvintuotannossa ja alentaa sen aiheuttamaa ympäristönkuormitusta, vähentää glyfosaatin ja sen hajoamistuotteiden jäämiä ympäristössä ammoniumsulfaatilla.

Kokeissa ja käytännössä tarvittavien koneita ja laitteita, tiedotusmateriaalia

Tiivistelmä

Hankkeessa luodaan ja saatetaan käyttöön menetelmiä edistämään erityisesti kierrätystypen käyttöä maataloudessa. Hankkeen vahva paino on ammoniumsulfaatissa (AMS), koska se tarjoaa laajimman realistisen kanavan typen kierrätykseen.

AMS:n käyttömäärää rajoittaa sen korkea rikkipitoisuus, joka on 1,15-kertainen suhteessa typen määrään. AMS on periaatteessa käytettävissä koko viljelyalalla vastaten typpimäärää noin 20 kg/ha, jolla rikkilannoitustarve tulee tyydytettyä.  Liiallinen rikkilannoitus haittaa kasvien seleeninottoa. AMS on edullisin typpilannoite tuotettavaksi biolaitoksissa, mutta sen rakeistaminen ei ole pienissä yksiköissä taloudellisesti mielekästä. AMS:ia voidaan tuottaa myös lannasta, jolloin lannan typen käyttö tulee täsmällisemmäksi ja ammoniakkipäästöt lannankäytöstä vähenevät. Lannasta valmistettavan AMS:in avulla voidaan lisätä lannasta otettavan typen osuutta nurmien typpilannoituksessa. AMS: ia ei ole kuitenkaan totuttu käyttämään maataloudessa ja varsinkin nestemäisten lannoitteiden käyttö on vierasta suomalaiselle maataloudelle, vaikka lähes kaikilla tiloilla on niiden peruskäyttöön tarvittava kone, kasvinsuojeluruisku.

Hankkeessa selvitetään AMS:in käyttöä osana viljakasvien ja nurmien typpilannoitusta. Viljoilla luontevin käyttö olisi rikkakasviruiskutusten yhteydessä, ja tällaisten tankkiseosten toimivuutta selvitetään tässä hankkeessa. Nurmilla luontevin käyttö on heti ensimmäisen niiton jälkeen. Senkin vaikutukset selvitetään tässä hankkeessa. Lisäksi sen käyttöä glyfosaatin tehon parantajana selvitetään liittyen juolavehnän torjuntaan ennen kevätviljojen suorakylvöä tavoitteena annosten pienentäminen ja jäämien vähentäminen.

AMS:in ohella selvitetään sellaisten paikallisemmin tuotettavien nestemäisten kierrätyslannoitteiden, kuten konsentraatin, typpiveden ja perunan konsentroidun solunesteen käyttöä. Hankkeessa kehitetään laitteita niiden levitykseen. Tulosten perusteella tuotetaan materiaalia viljelijöiden koulutusta varten. Menetelmät jalkautetaan tilakokeiluilla, joita tehdään yhteistyössä lannoitteiden tuottajien, laitteiden maahantuojien ja neuvontajärjestön kanssa.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.